Heureka.sk - nákupný radca

Knihy Poradca podnikateľa

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (31)


Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8-2017

naučné, 2017

Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017, Práca v zahraničí – Taliansko ZÁKONY A KOMENTÁRE Zákon o zdravotnom...

Uložiť na porovnanie

Úplne znenia zákonov 13/2015

naučné, 2015

Zákon o verejnom obstarávaní (2015) podľa právneho stavu k 25.2.2015 (Úplne znenia zákonov 13/2015) Úplné znenie zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Po zmene...

Uložiť na porovnanie

DUPP 5-6/2017 Daňová asignácia za rok 2016

2017

Daňová asignácia za rok 2016, Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017, Zákon o účtovníctve – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom, Transferové...

Uložiť na porovnanie

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-2017 - Kolektív

beletria, 2017

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, K novelám daňového poriadku za rok 2016 a od 1. 1. 2017, O legislatívnej úprave niektorých...

Uložiť na porovnanie

Práca, mzdy a odmeňovanie 8-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové a účtovné vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z RZZP za rok 2016 v roku 2017, Životné minimum od 1. júla 2017, Trvanie pracovného...

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 9-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Životné minimum od 1. júla 2017, Zvýšenie životného minima – vplyv na oblasť zdaňovania príjmov, Podnikanie zahraničných podnikateľov na...

Uložiť na porovnanie

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14-2017

2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Lehoty pri správe daní pre daňový subjekt a pre správcu dane, Uplatňovanie DPH pri cezhranične poskytovaných službách, Virtuálna...

Uložiť na porovnanie

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14,15-2017

Daňové a nedaňové výdavky, Účasť zamestnancov na podnikaní spoločnosti prostredníctvom zamestnaneckého akcionárstva, Poskytovanie vyrovnávacej dávky z nemocenského poistenia,...

Uložiť na porovnanie

UZZ 25/2012 Obchodný zákonník

2012

Obchodný zákonník s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise.

Uložiť na porovnanie

Úplne znenia zákonov 17-2017

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o kolektívnom vyjednávaní (2017) podľa právneho stavu k 22. 8. 2017 (Úplne znenia zákonov 17/2017) Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. O...

Uložiť na porovnanie

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12,13-2017

2017

Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov) – 3. časť, Študenti a letné brigády – dane a odvody, Životné minimum od 1. júla 2017,...

Uložiť na porovnanie

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13-2017

2017

2017. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Country by Country Reporting: Nové oznamovacie povinnosti pre nadnárodné spoločnosti v oblasti transferového oceňovania, Uplatňovanie...

Uložiť na porovnanie

Daňový špeciál 4-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti spoločnosti pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci Českej republiky, Navrhované zmeny daňového poriadku od 1. 1. 2018 a od...

Uložiť na porovnanie

Práca, mzdy a odmeňovanie 7-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: K zmenám týkajúcim sa zamestnávania cudzincov na Slovensku, Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, Prehľad základných povinností...

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 8-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Oddlženie fyzickej osoby z daňového pohľadu, Oznamovacia povinnosť po vykonaní korešpondujúcej úpravy základu dane + test, Výdavky na...

Uložiť na porovnanie

UZZ 39/2012 Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší, Zákon o obaloch

Obsah: Úplné znenie zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch po zmene zákonom č.343/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 Úplné znenie zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší po zmene zákonom...

Uložiť na porovnanie

UZZ 19/2012 Zákon o dani z príjmov

Zákon o správe daní (daňový poriadok) *- Upozornenie na zmeny v zákone *- S prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise Podľa právneho stavu k 11.7.2012

Uložiť na porovnanie

Úplne znenia zákonov 16-2017

Publikácia sa zaoberá zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice podľa právneho stavu k 13. 7. 2017.

Uložiť na porovnanie

Úplne znenia zákonov 16-2017

Publikácia sa zaoberá zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice podľa právneho stavu k 13. 7. 2017.

Uložiť na porovnanie

Úplne znenia zákonov 15-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa právneho stavu k 13. 7....

Uložiť na porovnanie

Kolektiv Práca, mzdy a odmeňovanie 6-2017 KNI

2017. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dovolenka v otázkach a odpovediach, Letné brigády študentov - platenie poistného a zdaňovanie príjmu, Simulovanie pracovného pomeru a...

Uložiť na porovnanie

DUPP 12/2017 Zákon o službách zamestnanosti aj z daňového pohľadu - od 1.5.2017

2017

Novely zákona o službách zamestnanosti aj z daňového aspektu, Výdavky na reprezentáciu, (Elektronická) refakturácia zmluvných dodaní, Daňový poriadok v otázkach a...

Uložiť na porovnanie

Person álny a mzdový poradca podnikateľa 11-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Cezhraničné vysielanie zamestnancov - komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov) - 2. časť, Dovolenka v otázkach a odpovediach,...

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 7-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Základy transferového oceňovania v príkladoch: kontrolovaná transakcia a korešpondujúca úprava základu dane, Daňové a nedaňové výdavky,...

Uložiť na porovnanie

Person álny a mzdový poradca podnikateľa 11-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Cezhraničné vysielanie zamestnancov - komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov) - 2. časť, Dovolenka v otázkach a odpovediach,...

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 7-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Základy transferového oceňovania v príkladoch: kontrolovaná transakcia a korešpondujúca úprava základu dane, Daňové a nedaňové výdavky,...

Uložiť na porovnanie

PMPP 9-10/2017 Zákon o cezhraničnej spolupráci s komentárom

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb s komentárom, Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár, Ročné zúčtovanie...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 385 produktov
1 2 3 4 5...13

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy