Heureka.sk - nákupný radca

Knihy Poradca podnikateľa

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (11)


Dane a účtovníctvo 2-2017

beletria, 2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2917, Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2017, Zmena kontrolného výkazu k...

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 3-2017 - Kolektív

beletria, 2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017, Vzdelávanie zamestnancov a študentov z daňového pohľadu, Nadobudnutie tovaru od A po Z,...

Uložiť na porovnanie

PMPP 14-15/2016 Zákonník práce s komentárom

2016

Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom, Individuálne pracovnoprávne spory podľa Civilného sporového poriadku... ZÁKONY A KOMENTÁRE Zákonník práce –...

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 1-2017

beletria, 2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016, Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok, Daňovo neuznané výdavky,Priznanie úroku za...

Uložiť na porovnanie

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016

beletria, 2017

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy a rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2016. Príručka Daňové priznanie k dani z...

Uložiť na porovnanie

Práca, mzdy a odmeňovanie 2-2017

2017. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2017, Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, Daňová asignácia za rok 2016, Čo prinesie...

Uložiť na porovnanie

Úplne znenia zákonov 6-2017

2017

podľa právneho stavu k 1. 3. 2017 (Úplne znenia zákonov 6/2017) Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:…

Uložiť na porovnanie

Daňový špeciál 2-2017

beletria, 2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Manažérske účtovníctvo I. časť, Poznatky, rady a chyby v manažérskom riadení, Zdaňovanie dividend od 1. januára 2017, Aktuálny vývoj...

Uložiť na porovnanie

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2013

2013

2017. Prechod práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch Chyby, opravy chýb a sankcie v oblasti mzdového účtovníctva Zodpovednosť zamestnávateľa, platiteľa dane z príjmov zo...

Uložiť na porovnanie

Finančný lízing v praxi

2005

Kniha: Finančný lízing v praxi: (EAN:8584113001618) (ISBN: 80-88931-37-1) máte možnosť kúpiť na Literama.sk. .

Uložiť na porovnanie

DUPP 4-5/2013 Daňový poriadok od 1.1. 2013

2013

Daňový poriadok od 1.1.2013 Zdanenie príjmov fyzických osôb za rok 2012 Zverejňovanie údajov z účtovnej závierky

Uložiť na porovnanie

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2014

2014

Kniha: Práca, mzdy a odmeňovanie č. 1/2014: (EAN:8584113058216) máte možnosť kúpiť na Literama.sk. .

Uložiť na porovnanie

UZZ 2012 Stavebný zákon, Katastrálny zákon

2012

Stavebný zákon, Katastrálny zákon a Vykonávacia vyhláška ku katastrálnemu zákonu podľa právneho stavu k 28.8.2012 s prehľadným grafickým vyznačením zmien v pred…

Uložiť na porovnanie

DUPP 5-6/2017 Daňová asignácia za rok 2016

2017

Daňová asignácia za rok 2016, Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017, Zákon o účtovníctve – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom, Transferové...

Uložiť na porovnanie

PMPP 6-7/2017 Zákon o sociálnom poistení s komentárom

2017

Zákon o sociálnom poistení s komentárom, Zmeny pre podnikateľov v roku 2017, Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, Dividendy od roku 2017, Paušálne výdavky v roku...

Uložiť na porovnanie

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8-2017

Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017, Práca v zahraničí – Taliansko ZÁKONY A KOMENTÁRE Zákon o zdravotnom...

Uložiť na porovnanie

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8,9-2017

2017. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Problematika vyplácania podielov na zisku, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, ... < br/>

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 6-2017

2017. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Odpočítanie DPH zahraničnou osobou registrovanou v SR, Praktické príklady...

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 6-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Odpočítanie DPH zahraničnou osobou registrovanou v SR, Praktické príklady účtovania...

Uložiť na porovnanie

DUPP 8-9/2017 Postupy účtovania SK

Problematika vyplácania podielov na zisku, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, ... Z REDAKČNÉHO PERA AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA TÉMA MESIACA *Problematika vyplácania...

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 5-2017

2017. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus v roku 2016, Novinky v zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2016, Automobil a výdavky podnikateľa, Kontrolný výkaz k DPH - zmena od...

Uložiť na porovnanie

Dane a účtovníctvo 4-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Opravné a dodatočné daňové priznanie PO, Opravné a dodatočné daňové priznanie FO, Podiel na zisku a daň z príjmov v roku 2017, Systém...

Uložiť na porovnanie

Úplne znenia zákonov 7-2017

Zákon č. 55/2017 Z. z. O ŠTÁTNEJ SLUŽBE Nový zákon č. 55/2017 Z. z.: Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k...

Uložiť na porovnanie

DUPP 7/2017 Zákon o dani z príjmov - zmeny

2017

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2017, Dotácie, podpory a príspevky u fyzických osôb z daňového pohľadu, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, Zásady...

Uložiť na porovnanie

Práca, mzdy a odmeňovanie 3,4-2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby na rok 2017, Neplatené voľno z pohľadu Zákonníka práce, odvodov a dane, Kumulácia funkcií...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 345 produktov
1 2 3 4 5...12

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy