Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (11)Civilní spory mezi lékařem a pacientem

beletria, 2010

Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich...

Uložiť na porovnanie

Dějiny angloamerického práva

naučné, 2011, 880 stran

Jan Kuklík ; Radim Seltenreich Leges 2011 Kniha, čeština, 880 stran

Uložiť na porovnanie

Právna filozofia dvadsiateho storočia

2016

Táto kniha ponúka prierez právnofilozofickými koncepciami a doktrínami dvadsiateho storočia. Zaostruje pozornosť na problematiku uznania, zákonnosti, spravodlivosti alebo aj na...

Uložiť na porovnanie

Odůvodnění civilního rozsudku 2. aktualizované vydání

naučné, 2016

Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech . Každé odůvodnění je totiž odbornou...

Uložiť na porovnanie

Dějiny evropského kontinentálního práva

naučné, 2010

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském...

Uložiť na porovnanie

Jak být úspěšný při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek - Robert Krč; Petr Dovolil

naučné, 2017

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů,...

Uložiť na porovnanie

Rukověť ke studiu mezinárodního práva 2 Praktikum

naučné, 2017

Praktikum slouží k aktivnímu procvičení probrané látky v rámci studia mezinárodního práva veřejného. Struktura praktika obsahově odráží jednotlivé oblasti mezinárodního práva...

Uložiť na porovnanie

Právo Evropské unie, 2. aktualizované vydání

naučné, 2017

Autor : Michal Tomášek, Vladimír Týč, Druh sortimentu : Kniha, Právo Evropské unie, Jazyk : Čeština, Počet strán : 496

Uložiť na porovnanie

Trestní právo procesní - minulost a budoucnost - Jiří Jelínek

beletria, 2017

2017. Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pav

Uložiť na porovnanie

Praktikum ze správního práva procesního

2017

Praktikum doplňuje řadu dvou praktik z obecné části správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Jednotlivé...

Uložiť na porovnanie

Zákon o volbě prezidenta republiky

naučné, 2017

Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné...

Uložiť na porovnanie

Mediace dnes – realita a perspektivy

Mediace ve společnosti, hodnocení jejího významu v národním, mezinárodním a regionálně integračním kontextu. Význam mediace a mediačních metod pro oblasti školství, politiky,...

Uložiť na porovnanie

Zákon o volbě prezidenta republiky

Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné...

Uložiť na porovnanie

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy - Ondřej Horák

naučné, 2017

Učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na...

Uložiť na porovnanie

Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii

2017

Evropská unie, jakožto nadnárodní organizace založená na principu svěřených pravomocí, se zabývá otázkami sbližování právních předpisů v daňové oblasti v podstatě od svého...

Uložiť na porovnanie

Stavební zákon

naučné, 2017

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s...

Uložiť na porovnanie

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě

Publikace je první praktickou příručkou přepravního práva. Reaguje na rostoucí rozsah a význam mezinárodní silniční nákladní dopravy. Samotnému výkladu předchází 10 doporučení...

Uložiť na porovnanie

Praktikum civilního procesu

Praktikum je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Kapitoly se zaměřují na jednotlivé instituty, druhy a stadia civilního procesu...

Uložiť na porovnanie

Daň z nabytí nemovitých věcí2. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2016 - Vladimír Pelc

2017

Vladimír Pelc 2. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2016 Leges Kniha, čeština, 240 stran

Uložiť na porovnanie

Občanský zákoník IX. svazek§ 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z odvážných smluv pojištění, závazky z právního jednání jedné osoby a závazky z deliktů.

Uložiť na porovnanie

Církevní právo - Záboj Horák; Jiří Rajmund Tretera

2017

Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví,...

Uložiť na porovnanie

!!! Důkazní břemeno v civilním řízení soudním - Petr Lavický

2017

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a...

Uložiť na porovnanie

Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie

naučné, 2017

Zeměpisné označení chrání produkt, který je vyroben v určité oblasti a který vděčí za své vlastnosti právě tomuto místnímu prostředí, a to bez ohledu na výrobce znojemské...

Uložiť na porovnanie

Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace

2017

Publikace nabízí vhled do kontextu vzniku a výkladu Ústavy ČR. Jejím cílem je tak přispět k našemu chápání tohoto ústavního dokumentu. První část knihy se podrobně zabývá...

Uložiť na porovnanie

Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků - Lucia Madleňáková; Hana Vičarová Hefnerová

2017

Sborník prezentuje příspěvky z jubilejního – desátého – ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků 2016. Jak si jubilejní ročník žádá, připravili jsme konferenci...

Uložiť na porovnanie

Rodičovská odpovědnost

2017

Zdeňka Králíčková ; Lenka Westphalová ; Renáta Šínová Leges 2017, edice Teoretik Kniha, čeština, 352 stran

Uložiť na porovnanie

Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám

Kniha byla vydána u příležitosti významného životního jubilea doyena českých finančních právníků prof. JUDr. Milana Bakeše, DrSc. Jedná se o soubor 57 odborných statí, které...

Uložiť na porovnanie

Podíl ve společnosti s ručením omezenýmPraktická příručka

naučné, 2017

Autor : Tomáš Kajnar, Druh sortimentu : Kniha, Podíl ve společnosti s ručením omezeným, Jazyk : Čeština, Počet strán : 192

Uložiť na porovnanie

IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP - Robert Mládek

Robert Mládek Vychádza 03.10.2017 Postupy účtování / Accounting policies and procedures Leges 2017 Kniha, čeština, 400 stran

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 449 produktov
1 2 3 4 5...15

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy