Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (31)Dohoda o vině a trestu

naučné, 2012, 128 stran

Monografie se zabývá právními instituty, jejichž cílem je zkrácení, zjednodušení a celková racionalizace trestního řízení. Primární pozornost je zaměřena na institut dohody o...

Uložiť na porovnanie

Tomoszek Maxim Podstatné náležitosti demokratického právního státu KNI

naučné, 2016

Autor : JUDr Maxim Tomoszek, Druh sortimentu : Kniha, Podstatné náležitosti demokratického právního státu, Jazyk : Čeština, Počet strán : 192

Uložiť na porovnanie

Basic Economics - Jana Bellová

2017

Autorka sestavila tuto učebnici pro každého studenta angličtiny, který se chce naučit základní ekonomické pojmy, principy a souvislosti v angličtině a porozumět jim. Učebnice...

Uložiť na porovnanie

VAT Frauds

2017

Autor : Natalia Hangačová, Tomáš Strémy, Druh sortimentu : Kniha, VAT Frauds, Jazyk : Angličtina, Počet strán : 136

Uložiť na porovnanie

Praktikum práva Evropské unie - Václav Stehlík; Ondrej Hamuľák; Michal Petr

naučné, 2016

Michal Petr ; Ondrej Hamuľák ; Václav Stehlík Leges 2016, edice Student Kniha, čeština, 288 stran

Uložiť na porovnanie

Praktikum práva Evropské unie Vnitřní trh

naučné, 2013

Václav Stehlík ; Ondrej Hamuľák ; Michal Petr Vychádza 29.02.2012 Teoretické základy, judikatura, praktické příklady Leges 2012, edice Student Kniha, čeština, 288 stran...

Uložiť na porovnanie

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

1900

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní...

Uložiť na porovnanie

Aktuální otázky metodologie právního myšlení

beletria, 2015

Publikace představuje aktuální obraz tradičního instrumentária juristické metodologie a zároveň kriticky hodnotí jeho použitelnost v současném systému práva při jeho praktické...

Uložiť na porovnanie

Dějiny českého a československého práva do roku 1945 - Karel Malý

naučné, 2011, 640 stran

Karel Malý Odosielame 18.10.2011 Leges 2011 Kniha, čeština, 640 stran Vysokoškolská učebnice

Uložiť na porovnanie

Prohlídky u advokátů - Vladislav Hřebíček

2017

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o...

Uložiť na porovnanie

Praktikum z právní metodologie - Olga Rosenkranzová; Filip Melzer; Lukáš Hlouch

2017

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku...

Uložiť na porovnanie

Trestní zákoník a trestní řád

2017

Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k...

Uložiť na porovnanie

Autorské právo a práva související

2017

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá...

Uložiť na porovnanie

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání

2017

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických...

Uložiť na porovnanie

Spisová služba - 2. aktualizované vydání - Miroslav; Lechner Tomáš Kunt

2017

Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy,...

Uložiť na porovnanie

Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 3. vydání - Tomáš; Vokoun Rudolf; Bohuslav Lukáš Gřivna

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají...

Uložiť na porovnanie

Nové přestupkové právo - Helena Prášková

2017

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 2502016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o...

Uložiť na porovnanie

Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků

2017

Přemýšlímeli o vztahu práva a literatury, nemůžeme nevnímat právo jako literaturu svého druhu. Sestává přece z textů, ač psaných poněkud specifickým jazykem, často nepříliš...

Uložiť na porovnanie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

2017

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských...

Uložiť na porovnanie

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

naučné, 2017

Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto...

Uložiť na porovnanie

Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové - Jakub Razim

2017

Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše, které se v našich končinách těší letité akademické tradici a jehož...

Uložiť na porovnanie

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže - Jiří Duba

2017

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků. Věnuje se...

Uložiť na porovnanie

Zbrojní průkaz

naučné, 2017

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky...

Uložiť na porovnanie

Z ákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou - Helena; Horzinková Eva Kučerová

2017

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících...

Uložiť na porovnanie

Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů

2015

Autor : Lenka Holá, Michal Malacka, Druh sortimentu : Kniha, Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů, Jazyk : Čeština, Počet strán : 416

Uložiť na porovnanie

Trestn í odpovědnost právnických osob - pět let poté - Jiří Jelínek

naučné, 2017

Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a...

Uložiť na porovnanie

Spr ávní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání - Petr Průcha

2017

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2017. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a...

Uložiť na porovnanie

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou - Stanislav Pšenička

naučné, 2017

Komentář poskytuje ucelený výklad zákona, který se opírá o důvodovou zprávu a dosavadní judikaturu. Je doplněn o související ustanovení volebních zákonů, které upravují...

Uložiť na porovnanie

XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník - Vladimír Zoufalý

Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně bohaté fotografické přílohy.

Uložiť na porovnanie

XXV. Karlovarské právnické dny - Vladimír Zoufalý

Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých právníků, které budou uvedeny na XXV. ročníku konference Karlovarské právnické...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 408 produktov
1 2 3 4 5...14

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy