Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (13)Klíma školy a klíma triedy - Erich Petlák

naučné, 2006

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia...

Uložiť na porovnanie

Elektronické šikanovanie - nová forma agresie - Katarína Hollá

naučné, 2010

Problematika elektronického šikanovania v poslednej dobe narastá, takisto ako stále narastajú možnosti a vplyvy nových médií. Napriek tomu sa uvedenému sociálno-patologickému...

Uložiť na porovnanie

Základy vývinovej psychológie - Ivan Jakabčic

80% (Veľmi dobrý)1 recenzia

beletria, 2002

Stručný úvod do problematiky vývinovej psychológie. Poznatky vývinovej psychológie umožňujú pedagógovi lepšie poznať dieťa, ktoré učí a vychováva. Žiaduci efekt...

Uložiť na porovnanie

O slobode - John Stuart Mill

1995

Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t.j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spoločnosti. V tomto kontexte...

Uložiť na porovnanie

Zápisky Paula Bruntona - svazek 11 - Paul Brunton

Do hloubky rozpracovaná šestnáctá kategorie ze Zápisků. Svazek Senzitivové je aktuální a informované hodnocení mysticismu, paranormálních zkušeností, sekt a kultů. Vzhledem k...

Uložiť na porovnanie

Teória a proces sociálneho poradenstva - Ján Gabura

Prezentovaná vedecko-odborná práca sa snaží zmapovať a analyzovať relevantné informácie o sociálnom poradenstve u nás i v zahraničí, formuluje jeho teoretický základ, vymedzuje...

Uložiť na porovnanie

Kapitoly zo súčasnej filozofie náboženstva - Martin Vašek

naučné, 2012

Filozofia náboženstva sa zaoberá filozofickou reflexiou a výkladom náboženských fenoménov. Vymedzuje zároveň i vzťah filozofie a náboženstva. Autor sa v knihe zaoberá vybranými...

Uložiť na porovnanie

Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi - Jana Hanuliaková

100% (Perfektný)1 recenzia

naučné, 2010

Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k skúmaniu klímy triedy a ukotviť ju v širších...

Uložiť na porovnanie

Geopolitika

beletria, 2010

Dostáva sa Vám do rúk publikácia, ktorá je jednak logickým pokračovaním, syntézou a doplnení mojich predchádzajúcich publikácii Geopolitika... Metodologia. Zdroje. Prax....

Uložiť na porovnanie

Zápisky Paula Bruntona - Svazek 10: Orient - Paul Brunton

Do hlubky rozpracovaná patnáctá kategorie ze Zápisků. Svazek Orient, předkládá inspirující úvahy o významu východního myšlení všeobecně, o rozdílech a pararelách východních a...

Uložiť na porovnanie

Cudzosť - jazyk - spoločnosť - Juraj Dolník a kol.

Publikácia vychádza z genézy cudzosti, z otázky, z čoho vzišla interpreetácia inakosti ako cudzosti, z výkladu kultúrnej a sociálnej inakosti. Metodologickým základom výkladov...

Uložiť na porovnanie

predjarie Na prahu moci - jozef tandler

naučné, 2007

Príbeh románu sa odohráva v časoch totality v prostredí bratislavských novinárov, spisovateľov a úradníkov mocenského aparátu v ich rozporných vzťahoch.

Uložiť na porovnanie

Prekážkar v džínsach - Holka Peter

Kniha pre mladých ľudí, zo života mladých ľudí.

Uložiť na porovnanie

Cesta za křídly - Alois Štanc

Vzpomínky pilota britského Královského letectva RAF Aloise Štance. Kniha tak přináší i mnohá dosud nezveřejněná svědectví o osudech československých vojáků za druhé světové...

Uložiť na porovnanie

ECCE HOMO - Ludmila Kollmannová

naučné, 2004

Klasické dielo filozofickej literatúry F. Nietzscheho, ktorého nie je súčasťou tzv. akademickej filozofie. Ovplyvnilo filozofiu života a jeho reminiscencie možno nájsť aj v...

Uložiť na porovnanie

Logika pre každého - Gahér František

90% (Perfektný)1 recenzia

naučné, 2013

**4. doplnené vydanie** O čom je logika? Kde všade nám môže logika pomôcť? O čom hovoríme, ze je logické? Skúma logika zákonitosti myslenia? Kedy záver logicky vyplýva z...

Uložiť na porovnanie

Kauzálne modelovanie v sociológii - Schenk Juraj

naučné, 2013

Kauzálne modelovanie sa v sociológii začalo rozvíjať zhruba v polovici 60. rokov minulého storočia. V nasledujúcom desaťročí zaznamenalo mimoriadne prudký rozmach. Vkladali sa...

Uložiť na porovnanie

Z mozaiky slovensko-rumunských vzťahov v 20. st. - Kopecký Peter

2012

Vedecká monografia obahuje analýzu významných aspektov a priesečníkov spoločných dejinných a kultúrnych udalostí Rumunska a Slovenska resp. Česko-Slovenska v 20. storočí....

Uložiť na porovnanie

Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach - Andoková Marcela

2013

V kázňach k stupňovým žalmom V tejto publikácii dostáva čítateľ príležitosť vnímať Aurelia Augustina (354 - 430) nielen ako svätca a učiteľa katolíckej cirkvi, ale aj ako...

Uložiť na porovnanie

Politická antropológia - Malík Branislav

naučné, 2012

Predkladaná publikácia sa pokúša pomenovať symptómy a jednotlivé kroky civilizačného odumierania. Západ zaniká a zaniká skôr, ako je predpokladaná doba jeho prirodzenej...

Uložiť na porovnanie

Filozofický rozmer ľudstva v myslení Augusta Comta - Tomáš Pružinec

naučné, 2012

Autor poskytuje nový pohľad na pozitivizmus Augusta Comta. Sústredil sa na problém Comtovho náboženského pozitivizmu, úročenie jeho základných stanovísk a dôsledkov. Pracuje s...

Uložiť na porovnanie

Katetrizačná liečba vrodených chýb srdca... - Mašura Jozef

2011

Táto monografia je určená predovšetkým lekárom zaradeným do špecializačného odboru detská kardiológia alebo kardiológia dospelých, ale užitočné informácie v nej nájdu aj...

Uložiť na porovnanie

Nadaný žiak - Jolana Laznibatova

naučné, 2012

Doktorka Jolana Laznibatová pracuje v oblasti psychológie nadania už viac ako 30 rokov. Ako prvá na Slovensku sa začala venovať problematike nadania detí a mládeže. V roku 1993...

Uložiť na porovnanie

Bezpečnosť v 21. storočí - Volner Štefan

naučné, 2012

Publikácia je určená predovšetkým študentom spoločenskovedných vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie bezpečnosti, medzinárodných vzťahov a politológie, pracovníkom...

Uložiť na porovnanie

Smrť a vedomie smrteľnosti - Čáp Juraj Palenčár Marián

naučné, 2013

Cieľom publikácie je odkryť podstatu a štruktúru vedomia ľudskej smrteľnosti, opísať jeho zložky a prvky a poukázať na to, aký význam má táto forma vedomia pre ľudský život....

Uložiť na porovnanie

Sociálna práca - dejiny teórie a metódy - Peter Brnula

naučné, 2012

Hlavnou témou monografie sú dejiny sociálnej práce, jej teórie a metódy. Autor sa zaoberá sociálnou prácou v dejinných súvislostiach. Podarilo sa mu na priestore ohraničenom...

Uložiť na porovnanie

Teoretické aspekty supervízie - Ladislav Vaska

2012

Monografia reaguje na potreby knižného trhu, na ktorom absentujú alebo sú výrazne obmedzené zdroje v oblasti supervízie v sociálnej práci a konktrétne začínajúcich sociálnych...

Uložiť na porovnanie

Teória rodiny a proces práce s rodinou - Ján Gabura

2012

Jedným z predpokladov efektívnej práce s rodinou je poznanie vývoja slovenskej rodiny za posledné desaťročia, pochopenie filozofie jej zmien, zmapovanie jej aktuálneho stavu v...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 113 produktov
1 2 3 4

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy