Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (31)Trestný poriadok. Veľký komentár 3. Aktualizované vydanie (Jozef Čentéš

naučné, 2017

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa...

Uložiť na porovnanie

Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok - Imrich Fekete

beletria, 2015

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu....

Uložiť na porovnanie

Obchodný zákonník - Veľký komentár

naučné, 2016

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu...

Uložiť na porovnanie

Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok - Imrich Fekete SK

beletria, 2015

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva § 460 až 487 Občianskeho zákonníka. Termín vydania –...

Uložiť na porovnanie

Všeobecné správne konanie - Teória a prax

naučné, 2017

Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Kniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori...

Uložiť na porovnanie

Kompetentný hovorca - Eva Chudinová, Andrej Tušer

beletria, 2013

Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre, ale aj na etymológiu slova hovorca a...

Uložiť na porovnanie

Súdna moc a moc sudcov na Slovensku

beletria, 2011

Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva. V demokratických i menej demokratických štátnych režimoch je osoba sudcu pri výkone súdnictva...

Uložiť na porovnanie

Praktikum mediálnej tvorby - Andrej Tušer

naučné, 2010

Autor knihy je držiteľom ocenenia Slovenského syndikátu novinárov Mercurius Veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2010. Ocenenie je slovenským ekvivalentom americkej...

Uložiť na porovnanie

Medzinárodná obchodná arbitráž/ International commercial arbitration - Katarína Chovancová

2009

.p.Publikácia je výsledkom autorkinej dlhodobej práce v danej problematike, čo je ri tvorbe učebnice predpokladom kvality. Dvojjazyčnosť učebnice umožní čitateľom oboznámiť sa...

Uložiť na porovnanie

Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu - § 123 - § 459

beletria, 2015

Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu § 123 § 459 Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky 2011....

Uložiť na porovnanie

Ochrana osobnosti a medicínske právo

2011

Medicína sa o človeka a o jeho zdravie zaujíma niekoľko tisícročí. Úzka prepojenosť tejto vednej disciplíny na ľudskú bytosť sa prejavuje aj tým, že každý medicínsky zákrok vo...

Uložiť na porovnanie

Trestný zákon - Veľký komentár, 3. aktualizované vydanie

naučné, 2016

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu Kolektív renomovaných autorov pod vedenim Prof. JUDr. Jozef Čentéša, PhD predkladá odbornej a...

Uložiť na porovnanie

Prvky európskej právnej kultúry 1. časť Werner Ogris

2013

Posudzovaný učebný text predstavuje tretie prepracované vydanie skúsených pedagógov a autorov z Právnickej fakulty viedenskej univerzity, ktorej prvé vydanie sa uskutočnilo v...

Uložiť na porovnanie

Správny poriadok a správny súdny poriadok (Jozef Milučký

2017

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby...

Uložiť na porovnanie

Zákon o priestupkoch - Veľký komentár

2016

Zákon o priestupkoch vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Tento komentár určite nie je z hľadiska časového prvým komentárom na našom trhu, ale toho...

Uložiť na porovnanie

Ústavné právo Slovenskej republiky, všeobecná + osobitná časť - Ján Svák, Karel Klíma, Ľubor Cibulka - 2013

beletria, 2013

Aktualizované vydanie Ústavného práva, všeobecná (4.) + osobitná časť (5. vydanie) Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu...

Uložiť na porovnanie

Československé právne dejiny - Vojáček Ladislav

beletria, 2013

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v...

Uložiť na porovnanie

O podstatě reklamy

naučné, 2012

Klasická média jsou předčasně pohřbívána a nové technologie a s nimi spojené nové taktiky a přístupy jsou prezentovány jako jediné řešení efektivní reklamní komunikace. Jak má...

Uložiť na porovnanie

Štátne právo Slovenskej republiky

Štátne právo je tradičnou výučbovou disciplínou na právnických fakultách vysokých škôl v SR a považuje sa za jeden z teoretických i normatívnych základov štúdia ďalších...

Uložiť na porovnanie

Právo konkurzné na Slovensku a v Európskej únii

Prvé vydanie knihy „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii“ bolo vypredané krátko po jej vydaní. Jej autorom je známy odborník na konkurzné právo doc. JUDr. Milan...

Uložiť na porovnanie

Všeobecné správne konanie - Teória a prax

Publikácia, ktorú práve držíte v rukách, je voľým pokračovaním učebnice Vybrané správne procesy, Eurokódex 2013, avšak s tým rozdielom, že zámerom autorov tejto publikácie bolo...

Uložiť na porovnanie

Správny poriadok a správny súdny poriadok - Milučký Jozef

naučné, 2017

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby...

Uložiť na porovnanie

Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže

2013

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 24. - 25. apríla 2013 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

Uložiť na porovnanie

Psychologické aspekty výchovy

z recenzií: "Prínos publikácie vidím okrem iného v usporiadaní narastajúceho množstva poznatkov a najmä problémov v oblasti výchovy a výchovného pôsobenia, ktoré prináša...

Uložiť na porovnanie

Antológia z politickej a právnej filozofie II. vydanie

2008

Antologie z dejín politického a právneho myslenia vznikla ako učebná pomôcka pre študentov Právnickej fakulty, ale nielen pre nich. Poskytuje výber autentických…

Uložiť na porovnanie

English for Legal Purposes

Učebnica v anglickom jazyku poskytuje materiál vhodný primárne pre výučbu odbornej právnej angličtiny pre študentov Fakulty práva PEVŠ bakalárskeho štúdia. Materiál však môže...

Uložiť na porovnanie

Manažment rozvoja ľudských zdrojov

2017

Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského...

Uložiť na porovnanie

Súdne inžinierstvo

2008

V trestnom konaní sa s cieľom efektívneho napĺňania jeho účelu vo veľkej miere využívajú aj poznatky tzv. forenzných disciplín, medzi ktoré patrí i súdne inžinierstvo....

Uložiť na porovnanie

PMPP 1-2/2012 Zákonník práce

2012

Kniha: Personálny a mzdový poradca podnikateľa č. 1-2/2012: (EAN:8584113053976) máte možnosť kúpiť na Literama.sk. .

Uložiť na porovnanie

Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie

2010

Autor Forenznej psychológie prednáša tento predmet viac ako 30 rokov pre poslucháčov psychológie, práva a ďalších pomáhajúcich profesií (medicína, sociálna práca ai.). Zároveň...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 155 produktov
1 2 3 4 5...6

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy