Heureka.sk - nákupný radca

Knihy Professional Publishing

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (13)


Spontánní geneze jazyka - Ján Pavlík

beletria, 2011

2011. Kniha obsáhle objasňuje spontánní vznik jazy

Uložiť na porovnanie

Matematika cenných papírů

naučné, 2013

Kniha, určená pracovníkům finančních institucí a vysokoškolským studentům, je věnována výpočetním aspektům cenných papírů. Text je rozdělen do tří základních částí Dluhopisy,...

Uložiť na porovnanie

Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje

naučné, 2017

Cílem čtvrté průmyslové revoluce je inteligentní firma, vyznačující se všestranností, účinným využíváním zdrojů, přizpůsobením produktů potřebám uživatelů za podmínek vysoké...

Uložiť na porovnanie

Marketing v pojišťovnictví

beletria, 2016

Kniha přináší komplexní pohled na současný marketing v pojišťovnictví, zaměřuje se nejen na soudobý marketing pojišťoven, ale i na marketing asociace pojišťoven, pojišťovacích...

Uložiť na porovnanie

Pojišťovnictví v globálním prostředí

naučné, 2015

Globalizace jako dlouhodobý vývojový proces vyžaduje stále aktivnější zapojení států do systému světové ekonomiky. Kniha přináší aktuální pohled na pojišťovnictví jako...

Uložiť na porovnanie

Regulace pojišťovnictví v EU

naučné, 2015

Publikace pojednává o nejnovějším vývoji regulace v pojišťovnictví Evropské unie, jako jediná u nás přináší ucelenou podobu velmi obsáhlé regulace pojišťovnictví v EU....

Uložiť na porovnanie

Analýza dat z dotazníkových šetření

Už čtvrté, výrazně přepracované vydání knihy si opět klade za cíl usnadnit odborníkům vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí statistických metod, řešených jednak „ručními“...

Uložiť na porovnanie

Ekonomie pro techniky 3.vyd.

Publikace je určena všem, kteří mají zájem poznat základy ekonomie, její oblasti a procesy. Kniha bude dobrým pomocníkem nejen pro všechny zájemce o základy ekonomie, je...

Uložiť na porovnanie

Revenue management – modely a analýzy

naučné, 2016

Revenue management je procesem pochopení, odhadování a ovlivňování chování spotřebitele s cílem maximalizace příjmů (prodat správný produkt správnému zákazníkovi ve správném...

Uložiť na porovnanie

Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce - Václav Liška

Řada manažerů si doplňuje či zvyšuje své vzdělání: je to nezbytná nutnost nejen pro další kariérní postup, ale pro získání aktuálních informací, potřebných pro každodenní práci....

Uložiť na porovnanie

Facility management

Výzvou pre napísanie tejto knihy je poznanie, že pojem facility management je ešte aj v súčasnej dobe pre mnohých – aj tých, ktorí pôsobia v tejto oblasti – „pojem neznámy“....

Uložiť na porovnanie

Praktická učebnice tvorby firemního stylu (Stanislav Horný)

2017

Firemní styl je jedním z prvků komunikace uvnitř podniku a s okolím při vytváření obrazu firmy v očích veřejnosti Continue Reading. Publikace přináší přehled o…

Uložiť na porovnanie

Praktická učebnice tvorby firemního stylu - Stanislav Horný

Firemní styl je jedním z prvků komunikace uvnitř podniku a s okolím při vytváření obrazu firmy v očích veřejnosti Continue Reading. Publikace přináší přehled o základních...

Uložiť na porovnanie

písní

Český preklad Antonína Peška diela Kniha písní od nemeckého prozaika, básnika, publicitu a esejistu Heinricha Heine.

Uložiť na porovnanie

Facility management v technické správě a údržbě budov

2013

Facility management (FM) je souborem navzájem integrovaných prvků, pokrývajících všechny činnosti, spojené s komplexní správou nemovitostí. Kniha, doprovázená množstvím...

Uložiť na porovnanie

Ekonomické časové řady

Předkládaná kniha se zabývá základními teoretickými a praktickými aspekty modelování ekonomických a finančních časových řad. Její význam spočívá v objasnění principů v praxi...

Uložiť na porovnanie

Ekonometrické modelování

2012

Kniha je věnována klasickému ekonometrickému modelování, pozornost je rovněž věnována aplikacím ve formě případových studií, které ověřují pochopení a osvojení principů...

Uložiť na porovnanie

Audit informačního systému

Slovo „audit“ se v České republice stejně jako v jiných zemích používá se stále vzůstající frekvencí. Vedle tradiční formy finančního auditu se postupným vývojem vytvořily...

Uložiť na porovnanie

Statistika v příkladech

2017. Kniha obsahuje velké množství řešených přík

Uložiť na porovnanie

Veřejné statky v zemědělství

beletria, 2017

Nepostradatelná publikace pro všechny, kteří se zabývají zemědělskou výrobou. Definuje veřejné statky, vymezuje metody jejich oceňování, informuje o jejich aktuální hodnotě a...

Uložiť na porovnanie

Praktická učebnice fotografování

beletria, 2016

Kniha krok za krokem provází čtenáře úskalími digitální fotografie, ukazuje cesty a problémy, které při fotografování mohou nastat a radí, jak se s nimi vypořádat. Jednotlivé...

Uložiť na porovnanie

Sídla a produkční potenciál

2017

Kniha přináší široké spektrum výsledků výzkumu produkčního potenciálu sídel. Klade si za cíl stát se inspirujícím materiálem pro praxi obecních, okresních, krajských a...

Uložiť na porovnanie

Česko-Německý slovník pro motoristy

2014

2001. Slovník obsahuje téměř 15 000 slov a slovních spojení a zahrnuje oblasti, v nichž se nejčastěji realizuje automobilová doprava: silniční doprava, autoturistika, osobní...

Uložiť na porovnanie

Lidské zdroje v produktovém managementu - Zuzana Wroblowská

naučné, 2016

Publikace je věnována velmi aktuálnímu tématu – významu znalostních pracovníků při zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Zhodnocuje výsledky dlouhodobého výzkumu a přináší...

Uložiť na porovnanie

Informatika pro koncového uživatele - Toman Prokop

beletria, 2011

Publikace vysvětluje koncovým uživatelům - tedy všem, kteří používají mobily či počítače - základní funkce těchto aplikací a nástrojů. Jedná se o výběr technologií a aplikací,...

Uložiť na porovnanie

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích

2016

Podstatným rysem dynamického charakteru ekonomického prostředí je stále rostoucí síťovost vztahů mezi ekonomickými subjekty, přičemž ne vždy jsou k dispozici dostatečné...

Uložiť na porovnanie

Management a inženýrství údržby

naučné, 2016

Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnosti pro údržbu, komplexně pojednává o celé problematice...

Uložiť na porovnanie

IT v řízení podniku

2016

Nikdo dnes už nepochybuje o tom, že správné využití informačních technologií IT může výrazně zvýšit konkurenceschopnost firmy. Stále více se informační technologie stávají...

Uložiť na porovnanie

Geopolitika středoevropského prostoru

2016

Páté, rozšířené a aktualizované vydání knihy přináší analýzu dávných i nedávných období dějin české a slovenské státnosti v evropském kontextu a pojednává o principech...

Uložiť na porovnanie

Statistika v příkladech - Luboš Marek a kolektív

naučné, 2015

2015. Další dotisk knihy, která obsahuje velké mno

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 176 produktov
1 2 3 4 5...6

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy