Na Heureke využívame personalizáciu a cielenú reklamu. Na základe vášho správania na Heureke personalizujeme jej obsah. Kliknutím na „Rozumiem“ alebo inam súhlasíte aj s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na ďalších weboch. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete vypnúť v nastaveniach prehliadača. Viac

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.skMedzinárodné financie - Anežka Jankovská

naučné, 2003

"Pokúsiť sa presiahnuť úroveň jednotlivých štátov, pozorovať priebeh zložitých finančných javov a procesov, vedieť sa v nich orientovať a využívať vo svoj prospech, ako aj v...

Uložiť na porovnanie

Manažment - Mikuláš Sedlák

100% (Perfektný)1 recenzia

naučné, 2009

Štvrté, prepracované a doplnené vydanie V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa autor v rámci niekoľkých problémových okruhov...

Uložiť na porovnanie

Základy teórie štátu a práva - Šmihula Daniel, Krošlák Daniel

beletria, 2013

Cieľom predkladanej učebnice Základy teórie štátu a práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu v problematike teórie štátu a práva. Učebnica je...

Uložiť na porovnanie

Základy manažmentu - Mikuláš Sedlák

2012

Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný,...

Uložiť na porovnanie

Marketing služieb - Viera Cibáková a kolektív

90% (Perfektný)1 recenzia

2008

Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť každodenného života ľudí. Predstavujú určitý objem statkov, ktoré ľudia spotrebúvajú na zabezpečenie svojej existencie, a sú špecifickým...

Uložiť na porovnanie

Audítorstvo 2 – praktikum - Ladislav Kareš a kolektív

naučné, 2011

Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a usmernení, ktoré vydala Rada pre medzinárodné štandardy pre audit a...

Uložiť na porovnanie

Daňové teórie a ich využitie v praxi - Alena Zubaľová

naučné, 2008

Autorský kolektív spracúva základné daňové teórie, ich opodstatnenie a využitie v praxi, ako aj najnovšie teoretické poznatky v tejto oblasti. Pozornosť venuje predovšetkým...

Uložiť na porovnanie

Finančný manažment - Jozef Kráľovič, Karol Vlachynský

Publikácia predstavuje komplexnú problematiku finančného manažmentu od jeho obsahu a úloh cez pôsobenie ekonomického okolia, finančnú analýzu vnútorných faktorov a finančné...

Uložiť na porovnanie

Rovesnícka mediácia - Bieleszová Dušana

beletria, 2013

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania mediácie sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou...

Uložiť na porovnanie

IURA - Gonda Vladimír

2012

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia....

Uložiť na porovnanie

Audítorstvo 1 – praktikum - Ladislav Kareš, Kolektív autorov

beletria, 2012

Publikácia je zameraná na samostatné riešenie okruhov tém a oblastí auditu, akými sú podstata auditu, vývoj a ciele auditu, zodpovednosť, nezávislosť a etika audítora,...

Uložiť na porovnanie

Voľný čas efektívne a tvorivo

beletria, 2012

Jednou z úloh výchovy mimo vyučovania je naučiť deti produktívne využívať voľný čas. Aby sa výchova mohla uskutočňovať na profesionálnej úrovni, so zameraním na osobnosť...

Uložiť na porovnanie

Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného CD Soňa Košičiarová a kolektív

beletria, 2010

Autori publikácie sa snažia v rámci skutkových okolností prípadu a cez sériu čiastkových otázok priviesť čitateľa k vyriešeniu prípadovej štúdie. Prípadové štúdie sú v rámci...

Uložiť na porovnanie

Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku - Tkáč Juraj

beletria, 2013

Štandardizované FIDIC zmluvné podmienky ako medzinárodné zmluvné podmienky, využívajúce sa v investičnej výstavbe, prenikli aj na Slovensko cez projekty Svetovej banky a v...

Uložiť na porovnanie

Základy práva pre ekonómov - Mikuláš Sabo, Dušan Holub

naučné, 2010

Učebné texty poskytujú študentom ekonómie nevyhnutný teoretický výklad základných právnych otázok dôležitých z hľadiska ich využitia v hodpodárskej praxi. Budúcim ekonómom...

Uložiť na porovnanie

Ekonomika verejného sektora

83% (Perfektný)2 recenzie

naučné, 2012

Publikácia vychádza z teoretických prístupov akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teóriu verejných statkov, teóriu hier, teóriu verejnej voľby a...

Uložiť na porovnanie

Občiansky zákonník - stručný komentár - Peter Vojčík a kolektív

beletria, 2010

Podrobnejšie informácie o knihe Občiansky zákonník. Stručný komentár , Peter Vojčík a kol.: Tretie, prepracované a doplnené vydanie Komentár poskytuje nielen výklad...

Uložiť na porovnanie

Organizačná kultúra - Anna Kachaňáková

naučné, 2010

Publikácia poskytuje univerzálne poznatky o formovaní a implementovaní organizačnej kultúry. Venuje sa základným pojmom, definíciám a kategóriám, postupne prechádza k riadeniu...

Uložiť na porovnanie

Ako financovať malé a stredné podniky - Monika Sobeková Majková

beletria, 2011

Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v...

Uložiť na porovnanie

Štatistické metódy pre ekonómov - Viera Pacáková a kolektív

naučné, 2009

Učebnica poskytuje výklad štatistických metód v takej šírke a hĺbke, aby čitateľ pochopil ich význam pre ekonomickú prax, princíp a podmienky ich aplikácie a aby dokázal...

Uložiť na porovnanie

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom - Branislav Pospíšil

beletria, 2006

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je snahou o komplexnú právnu úpravu komplikovaných vzťahov vznikajúcich v konkurznom, prípadne reštrukturalizačnom konaní....

Uložiť na porovnanie

Personálny manažment - Anna Kachaňáková, Oľga Nachtmannová, Zuzana Joniaková

beletria, 2011

Druhé vydanie Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách...

Uložiť na porovnanie

Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár - Tkáč Juraj, Griga Marek

beletria, 2013

Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní je jedinečnou publikáciou na slovenskom knižnom trhu. Podrobne sa zaoberá témou verejného obstarávania, upravenou zákonom č. 25/2006 Z....

Uložiť na porovnanie

Prípadové štúdie z trestného práva procesného - Jaroslav Klátik

beletria, 2007

Učebná pomôcka obsahujúca praktickú stránku z trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením JUDr. Jaroslava Klátika, obsahuje základné teoretické...

Uložiť na porovnanie

Ekonomické znalectvo - vybrané problémy - Miroslav Jakubec, Peter Kardoš

2012

Autori monografie sa zamerali na špecifické problémy ohodnotenia, s ktorými sa teoretici, znalci a odborná verejnosť stretávajú pri ohodnotení podniku ako celku, resp. pri...

Uložiť na porovnanie

Peter Šamko

naučné, 2012

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov. Cieľom tejto publikácie je...

Uložiť na porovnanie

Strategický manažment a rozhodovanie - Mária Antošová

beletria, 2012

Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti strategického manažmentu. Rozširuje doterajšie poznanie o...

Uložiť na porovnanie

Teória hier - Goga Marián

beletria, 2013

Teória hier je vedná disciplína, ktorá je súčasťou operačnej analýzy a jedným z odvetví aplikovanej matematiky. Značným prínosom bolo jej použitie v matematickej štatistike a...

Uložiť na porovnanie

Základy marketingu - Viera Cibáková, Gabriela Bartáková

naučné, 2007

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov...

Uložiť na porovnanie

Občiansky zákonník s judikatúrou

naučné, 2013

Druhé, prepracované vydanie Znenie zákona č. 40/1964 Zb. Publikácia z edície IUSTITIA je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci....

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 119 produktov
1 2 3 4

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy