Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (31)Právo duševného vlastníctva, 2. upravené vydanie - Peter Vojčík

beletria, 2012

Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom práve, práve výkonných umelcov, práve...

Uložiť na porovnanie

Vojenská služba, politické práva a občianstvo - Daniel Šmihula

naučné, 2016

Autor zastáva tézu, že zmeny vojenských technológií, taktiky a vojenskej organizácie a aktuálny stav vojenského ohrozenia patria k hlavným determinantom spoločenského a...

Uložiť na porovnanie

Základy správneho práva

naučné, 2016

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v...

Uložiť na porovnanie

Tvorivosť - poznávanie tajomstiev

2016

Kniha prináša ucelený pohľad na problematiku tvorivosti v snahe priblížiť jej šírku a komplexnosť. Predstavuje reprezentatívny prehľad a výpočet známych tvorcov, ktorí trpeli...

Uložiť na porovnanie

Mezinárodní obchod a migrace - Kubišta Václav

naučné, 2017

Studie vznikla na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha jako výsledek výzkumného záměru v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Cílem výzkumné...

Uložiť na porovnanie

Trestné právo procesné, 2. aktualizované a doplnené vydanie - Dušan Korgo; Veronika Marková; kolektív autorov

2017

Publikácia predstavuje aktualizovanú vysokoškolskú učebnicu z oblasti trestného práva procesného, ktorá bola spracovaná na podklade pôvodnej vysokoškolskej učebnice z roku...

Uložiť na porovnanie

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

naučné, 2016

Publikácia predstavuje prepracovanú a doplnenú učebnicu z oblasti trestného práva hmotného – všeobecnej časti, nadväzujúcu na učebnicu vydanú v roku 2012. Od tejto pôvodnej...

Uložiť na porovnanie

Trestné právo hmotné. Osobitná časť (Dušan Korgo

naučné, 2016

Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako...

Uložiť na porovnanie

Organizácia súdov a prokuratúry SR

naučné, 2017

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej...

Uložiť na porovnanie

Obchodné právo

2016

Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých...

Uložiť na porovnanie

Ústavní systém České republiky, 5. vydání Aleš Gerloch: Jiří Hřebejk: Vladimír Zoubek

Autoři analyzují ústavní systém České republiky v jeho normativním kontextu. Zkoumají především postavení a vzájemné vztahy ústavních orgánů, Parlamentu v pojetí neúplného...

Uložiť na porovnanie

Teória práva - Bröstl Alexander

beletria, 2013

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má...

Uložiť na porovnanie

Kriminalistika - Ivan Šimovček

naučné, 2011

Publikácia poskytuje základné informácie o možnostiach využitia kriminalistických metód v činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súčasne predstavuje zdroj potrebných...

Uložiť na porovnanie

Trestné právo procesné

naučné, 2016

Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva...

Uložiť na porovnanie

Ústavné právo Slovenskej republiky

naučné, 2013

Kniha vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a ponúka stručný a orientačný prehľad základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za posledných 150 rokov....

Uložiť na porovnanie

Moc, peníze a právo - Jan Sokol

naučné, 2007

Knihu Moc peníze a právo (Jan Sokol) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Symbolika kriminálního tetování

naučné, 2016

Kriminální prostředí představuje specifickou subkulturu společnosti, která má svá striktní vnitřní pravidla, rituály, komunikační nástroje a symboliku. Ojedinělý způsob...

Uložiť na porovnanie

Byzantská filozofia Ján Zozuľak CZ

naučné, 2017

Monografia Byzantská filozofia je na Slovensku prvou systematickou publikáciou, ktorá sa zaoberá filozofickým myslením vo východnej časti Rímskej Byzantskej ríše, kde dominoval...

Uložiť na porovnanie

Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť (Darina Mašľanyová SK

2016

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v pozmenenom...

Uložiť na porovnanie

Právo sociálneho zabezpečenia - Ján Matlák

beletria, 2009

Sociálne zabezpečenie je aktuálnou témou aj v súčasnom období. Ide o oblasť, ktorá v rámci právneho systému poskytuje ochranu veľkej skupine občanov v prípade, ak dôjde u nich...

Uložiť na porovnanie

Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky - Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová

naučné, 2011

Kolektív autorov sa zameral na aktuálnu problematiku medzinárodného zmluvného práva a jeho interakcie s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Monografia má dva základné...

Uložiť na porovnanie

Zlatá ratolest - James George Frazer

Již potřetí se českému čtenáři dostává do rukou kniha, která je už přes sto let důležitou učebnicí na britských středních školách a významnou příručkou pro všechny studenty a...

Uložiť na porovnanie

Policejní psychologie - Ludmila Čírtková

naučné, 2016

Druhé rozšířené vydání publikace nabízí základní psychologické poznatky užitečné pro policisty a ostatní profese, ve kterých jde o prosazování práva. Jak orientačně odhadnout,...

Uložiť na porovnanie

Fundamentals of Slovak Commercial Law - Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka

naučné, 2009

Fundamentals of Slovak Commercial Law - Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka (2009). Knihu Fundamentals of Slovak Commercial Law (Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka) si môžete pohodlne...

Uložiť na porovnanie

Proměny spravedlnosti

Problematika spravedlnosti je dlouhodobě aktuálním tématem, jemuž věnují pozornost badatelé z oborů filozofie, sociologie, politologie, práva a dalších. Důkazem závažnosti...

Uložiť na porovnanie

Občianske právo hmotné - Peter Vojčík

naučné, 2012

Občianske právo s pohľadmi na právo EÚ je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických, ale aj pre študentov iných fakúlt, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa...

Uložiť na porovnanie

Základy neurofyziologie a neuroanatomie člověka

beletria, 2006

Publikace je stručným vhledem do problematiky zaměřeným pro potřeby humanitních studijních oborů, jako je např. sociální a kulturní antropologie. Nepodává však systematický...

Uložiť na porovnanie

Finanční analýza a řízení podniku - 3.vydání František Kalouda

2017

I ve třetím vydání publikace zachovává strategickou orientaci druhého vydání – publikaci tedy profiluje zaměření na finanční řízení podniku s důrazem na využití potenciálu...

Uložiť na porovnanie

Kriminológia

naučné, 2016

Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí všeobecnej a špeciálnej osobitnej, vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ...

Uložiť na porovnanie

Policejní pyrotechnika 2.vydání

beletria, 2014

S narůstajícím pocitem teroristických útoku nástražnými výbušnými systémy v posledních desetiletích roste i význam policejní pyrotechniky. Tato monografie devíti spoluautorů...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 588 produktov
1 2 3 4 5...20

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy