Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (11)Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť

2015

Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov z doterajšieho vývoja environmentálneho...

Uložiť na porovnanie

Judikatura Evropského soudního dvora - Veronika Outlá

naučné, 2005

Knihu Judikatura Evropského soudního dvora (Veronika Outlá, Pavel Hamerník) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Trestné právo procesné, 2. aktualizované a doplnené vydanie - Dušan Korgo; Veronika Marková; kolektív autorov

2017

Publikácia predstavuje aktualizovanú vysokoškolskú učebnicu z oblasti trestného práva procesného, ktorá bola spracovaná na podklade pôvodnej vysokoškolskej učebnice z roku 2013,...

Uložiť na porovnanie

Základy správneho práva

naučné, 2016

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v...

Uložiť na porovnanie

Poriadková polícia

2013

Problematika ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v sebe zahŕňa široké spektrum úloh, ktorých zabezpečenie si vyžaduje dôkladnú špecializáciu činnosti zo strany...

Uložiť na porovnanie

Státověda - Karel Klíma

naučné, 2011

Učebnice je v prvé řadě určena potřebám výuky předmětu Státověda v magisterském studiu na právnických fakultách. Tomuto účelu je proto podřízena její základní koncepce. Kniha...

Uložiť na porovnanie

Daňové trestné činy - Jan Kocina

Daňové trestní právo je podoborem trestního práva, které se zabývá trestním postihem závažných porušení předpisů daňového práva a cílem vydávané monografie je seznámit čtenáře...

Uložiť na porovnanie

Prípadové štúdie z trestného práva hmotného - Strémy Tomáš; kolektív autorov

2015

Prípadové štúdie z trestného práva hmotného predstavujú učebný text, primárne určený poslucháčom právnických fakúlt, ktorého cieľom je osvojenie pojmov a inštitútov zo...

Uložiť na porovnanie

Infektologie - Václav Dostál

naučné, 2004

Knihu Dokumenty ke studiu mezinárodního práva (Josef Mrázek) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Forenzní psychologie, 3. vydání Ludmila Čírtková

Publikace Forenzní psychologie seznamuje se současným stavem poznání psychologie aplikované na problémy kriminality. Tuto atraktivní disciplínu představuje autorka srozumitelnou...

Uložiť na porovnanie

Organizácia súdov a prokuratúry SR

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej...

Uložiť na porovnanie

Trestní právo hmotné 4. aktualizované a doplněné vydání

Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejména základům trestní...

Uložiť na porovnanie

Ruština pro veřejnou správu - Oxana Dlouhá

Cílem učebnice je uspokojit naléhavou potřebu seznámit se s novou jazykovou problematikou veřejné správy, tedy s odborným stylem a ruskou terminologií uvedeného oboru za účelem...

Uložiť na porovnanie

Filozofie 18.-20. století

Tato kniha má být pomůckou pro studium dějin filosofie pozdního novověku, od konce 18. století do současnosti. Publikace je zaměřena na vybrané osobnosti a směry, ty, které...

Uložiť na porovnanie

Římské soukromé právo 2. upravené vydání

2017

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo...

Uložiť na porovnanie

Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem - s aktualizací pro rok 2012

Komentář, který reaguje na novelu zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. dubna 2011, podává výklad všech ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v návaznosti na...

Uložiť na porovnanie

Příspěvky k prostorové archeologii 1

2005

Sborník se zabývá uspořádáním archeologických lokalit v české krajině a řadou problémů, které s tím souvisejí. Je to například vztah lokalit vybraných regionů k základním...

Uložiť na porovnanie

Pojmové znaky civilního procesu

2017. Monografie si klade za cíl provést teoretic

Uložiť na porovnanie

Úskalí spolkového práva

2017

Ačkoli je úprava spolků velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpovídá, a dokonce mnohé naopak vyvolává. Jsou spolky například i honební společenstva? Může mít společenství...

Uložiť na porovnanie

Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009

2010

Publikace poskytuje analýzu levice a levicové politiky v České republice a na Slovensku po roce 1989 v širším politickém i společenském kontextu a současně zasazuje vývoj české...

Uložiť na porovnanie

Principy českého ústavního práva, 2. vydání

Učebnice ústavního práva České republiky je určena jak studentům různých typů škol, tak i všem zájemcům o české ústavní právo a politiku. Snaží se české ústavní právo nejen...

Uložiť na porovnanie

Praktikum pracovního práva (Jaroslav Zachariáš)

2007

Praktikum obsahuje abecně řazený výklad základních pojmů souvisejících s jednotlivými tématickými celky, 300 příkladů, přehled vybrané judikatury k jednotlivým tématům a...

Uložiť na porovnanie

Bezpečnostní vědy

V návaznosti na základní a metodologické přístupy v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které jsou uvedeny v publikaci Bezpečnostní vědy – úvod do teorie a...

Uložiť na porovnanie

!!! Doručování v tuzemském a zahraničním styku

Doručování a podání tvoří integrální součást jakéhokoliv právem regulovaného řízení. Může to být přitom právě chybné doručení, které ve svém důsledku ovlivní výsledek celého...

Uložiť na porovnanie

Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu

Publikace je příspěvkem k prezentaci některých tendencí v soudobé filosofii, např. směřování filosofie k člověku, k jeho aktivitě, konkrétně pak ke zkoumání řeči. Zároveň podává...

Uložiť na porovnanie

Personálny manažment v organizácii

Predkladaná učebnica je obsahovo zameraná práve na základné poznatky a vedomosti v riadení personálnych procesov a personálních činností v organizáciách. Jej cieľom je poskytnúť...

Uložiť na porovnanie

Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech

2014

Publikace prezentuje analýzu rizikových faktorů kriminality mládeže, jež bývají dávány do souvislosti s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince. Na základě vymezení předmětné...

Uložiť na porovnanie

Základy obchodního práva - po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání

2014

Aktualizované vydání publikace reaguje na zásadní změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva v České republice, a které nabyly účinnosti 1. 1. 2014. Podává celkový...

Uložiť na porovnanie

Civilní právo procesní

naučné, 2013

Publikace představuje ucelený výklad nejen tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale i výklad evropského práva civilního procesu. Jednotlivé kapitoly učebnice...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 531 produktov
1 2 3 4 5...18

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy