Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (161)


Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I.

2016

První díl učebního textu z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů,...

Uložiť na porovnanie

Saturnin Zdeněk Jirotka

beletria, 2016

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky navazuje na tradici českého humoru a autory, jakými byli J. Hašek, K. Čapek nebo K. Poláček, zároveň je zde také patrná inspirace...

Uložiť na porovnanie

Válka Severu proti Jihu

naučné, 2017

Kniha je věnována nejsledovanějšímu období dějin Spojených států, k němuž vycházejí jen v USA desítky knižních publikací každým rokem. Nezabývají se jen válečnými událostmi,...

Uložiť na porovnanie

Praktická cvičení z nukleární medicíny - Petr Vlček a kol.

2010

2017. OBSAH: 1. RADIAČNÍ OCHRANA V NUKLEÁRNÍ MEDI

Uložiť na porovnanie

Spravedlnost: Co je správné dělat

2015

V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela Harvard se čtenáři představují svižně a vtipně psané kapitoly, bohatě doplněné aktuálními...

Uložiť na porovnanie

Právní aspekty násilí ve sportu

2010

Obsah: 1. Násilí - sport - stát 2. Sport a právo 3. Sportovní pravidla 4. Úvahy De Lege Ferenda

Uložiť na porovnanie

Hygiene & Epidemiology - Vladimír Bencko

naučné, 2007

Knihu Hygiene & Epidemiology (Vladimír Bencko and co workers) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 3. - Lubomír Opletal

2016

Sekundární metabolity rostlin jsou látkami v současné době velmi intenzivně studovanými z hlediska potenciálních léčiv a doplňků stravy. Rozdělení látek vychází z jejich...

Uložiť na porovnanie

Před úsvitem, po ránu

naučné, 2017

Druhé vydání zahrnuje deset esejí o vývoji lidského mozku před narozením, v kojeneckém, batolecím, předškolním a školním věku včetně dospívání. Snažil jsem se v nich uchovat...

Uložiť na porovnanie

Kvantová mechanika I. - Jan Klíma

beletria, 2016

První díl moderní dvoudílné učebnice kvantové teorie představuje ucelený a samostatný úvod do nerelativistické kvantové teorie, který čtenáře dovede od formální stavby teorie k...

Uložiť na porovnanie

Psychiatrie a pedopsychiatrie - Jan Libiger

beletria, 2015

Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění...

Uložiť na porovnanie

Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami - Petra Vavroušová

2015

Cílem publikace, která navazuje na knihu Sedm tváří translatologie 2013, je přiblížit českému čtenáři soudobé směřování latinskoamerické translatologie. Jde o výbor španělsky a...

Uložiť na porovnanie

Biostatistika pro lékaře

2015

Autor představuje matematickou statistiku a její možnosti jako nástroj medicíny založené na důkazu. Výklad je soustředěn především na popis principů statistického uvažování a...

Uložiť na porovnanie

Masáž a regenerace ve sportu

2015

Přehled základních masážních technik a druhů sportovní masáže je v první části knihy doplněn bohatým ilustračním materiálem ve formě názorných fotografií. Druhá část učebního...

Uložiť na porovnanie

Obraz a moc

2015

Knihu Obraz a moc tvoří dvě doplňující se části: přehledová autorská studie a původní rozhovory s francouzskými mysliteli. První část knihy uvádí do problematiky komplexních...

Uložiť na porovnanie

Sedm tváří translatologie - Petra Vavroušová

2013

Publikace seznamuje českého čtenáře s aktuálními translatologickými tématy, jež stojí ve středu zájmu na Pyrenejském poloostrově a která mohou být pro české prostředí...

Uložiť na porovnanie

Českoněmecký a německočeský slovník základních pojmů z dějin umění

2014

Druhé, rozšířené a upravené vydání slovníku obsahuje přes 4000 českých pojmů a jejich německých ekvivalentů z architektury, malířství, sochařství, kresby, grafiky, uměleckého...

Uložiť na porovnanie

Testování při výuce medicíny - Čestmír Štuka

naučné, 2013

Kniha sa zaoberá konštrukciou a analýzou testov, so zvláštnym zreteľom k potrebám testovania znalostí na lekárskych fakultách. Je mienená ako praktická pomôcka a návod pre...

Uložiť na porovnanie

Outlines of Embryology - Jaroslav Slípka

2012

Učební text je určený zejména pro zahraniční posluchače Lékařské fakulty UK v Plzni. V sedmi kapitolách stručně seznamuje s vybranými tématy oboru embryologie: historie...

Uložiť na porovnanie

Stres a jeho mechanismy - Staša Bartůňková

naučné, 2010

Knihu Stres a jeho mechanismy si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Archaická latina

2012

2017. Učební text pro studenty Filozofické fakul

Uložiť na porovnanie

Dějiny české a slovenské psychologie

2016

Monografie přináší přehled o vývoji psychologie v českém a slovenském prostředí od prvopočátků po současnost. Hlavní pozornost je zaměřena na vývoj jednotlivých psychologických...

Uložiť na porovnanie

Beyond Decadence

biografie, 2015

Jan Opolsky has long been considered to be little more than an epigon of the Czech Decadence. By detailed analysis of his prose, this book aims to show that Opolsky is a master...

Uložiť na porovnanie

Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie

naučné, 2015

Název publikace odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že orální historie je přístupem ke vnímání a pojímání minulosti, který se symbolicky nachází mezi...

Uložiť na porovnanie

Po cestách kritického myšlení

naučné, 2015

Knihu Po cestách kritického myšlení (Jitka Paitlová) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Souhrnné texty z chemie - II. díl

100% (Perfektný)1 recenzia

Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů,...

Uložiť na porovnanie

Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury

2008

Vážení čtenáři, předložený text není ani nemůže být vyčerpávajícím zpracováním dějin tělesné kultury. Je prvním krokem k novému, ucelenému a pokud možno objektivnímu zpracování...

Uložiť na porovnanie

Antropologie exotických sbírkových předmětů

2016

Kniha je antropologickým a zároveň muzeologickým pohledem na význam a možnosti prezentace exotických artefaktů v západní kultuře. První, spíše antropologická část sumarizuje a...

Uložiť na porovnanie

Jak zábavné je informovat - Klimeš David

naučné, 2015

„Jedno mužstvo tvrdě bránilo, aby si vymohlo prodloužení. Druhé cítilo naději na rychlé vítězství a bylo v útoku.“ Popis sportovního utkání? Nikoliv. Takto noviny psaly v roce...

Uložiť na porovnanie

Přehled patologie

naučné, 2015

Učebnice Přehled patologie je určena především pro studenty bakalářských a navazujících magisterských stupňů studia různých směrů na lékařských fakultách. Jejím úkolem je...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 321 produktov
1 2 3 4 5...11

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy