Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (11)New Trends in Perceptions and Use of Domain Names - Radka MacGregor Pelikánová

Monografie “New trends in perceptions and use of domain names – Critical and Comparative Analysis of the Modern Domain Name Universe“ je přelomovým dílem ohledně matérie...

Uložiť na porovnanie

Novomoravští rodové. I. olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část III.

Novomoravští rodové navazují na starší kompendium moravské genealogie a heraldiky s názvem Staromoravští rodové od významného badatele Josefa Pilnáčka. Kompendium zpracovává...

Uložiť na porovnanie

Pauličková Alena Finančné právo v Čechách a na Slovensku - I. diel - Finančné právo v Čechách KNI

Úloha práva pri riadení finančného hospodárstva u nás, v makroekonomickom alebo mikroekonomickom meradle, bola doteraz značná. Možno očakávať, že tento význam nepoklesne, skôr...

Uložiť na porovnanie

Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela...

Uložiť na porovnanie

Spory o Baťův odkaz

naučné, 2016

Publikace přehledně shrnuje dějiny rodu Baťů, z nichž nejznámější byli průmyslníci Tomáš 1876 1932 a Jan Antonín 1898 1965, a dále stručně naznačuje historický vývoj Baťova...

Uložiť na porovnanie

Praktický průvodce studiem na vysoké škole

Předkládaná příručka je základním informačním zdrojem pro nastávající studenty vysokých škol, průvodcem po vysokoškolském prostředí v ČR a přehledem vědomostí, znalostí i...

Uložiť na porovnanie

Christianizace římského antického státu

2016

Jen výjimečně projevoval Ježíš zájem o svět mimo jeho palestinskou vlast nebo o to, aby byla zvěst o nové smlouvě přenášena i do jiných částí světa, zejména římského. Matoušovo...

Uložiť na porovnanie

Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela...

Uložiť na porovnanie

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

beletria, 2015

Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm...

Uložiť na porovnanie

Potravinářské zbožíznalství - Jana Dostálová, Pavel Kadlec - 2014

2014

Výživa a potraviny, zejména jejich kvalita a vliv na zdraví, jsou v současné době předmětem velkého zájmu médií a samozřejmě i veřejnosti. I když stále většina spotřebitelů...

Uložiť na porovnanie

Právo EU po Lisabonské smlouvě - Martin Janků

naučné, 2015

Tři roky po prvním vydání knihy Právo EU po Lisabonské smlouvě, vychází její druhé vydání, jehož text je doplněn, aktualizován a mírně rozšířen, aby odrážel změny, které...

Uložiť na porovnanie

Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A-Č

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela...

Uložiť na porovnanie

Morava v územně správním členění České republiky

naučné, 2016

2016. Autor otevírá otázku postavení Moravy v Česk

Uložiť na porovnanie

Distribuce humanitární pomoci a udržitelnost subjektů v humanitární operaci

naučné, 2015

Iniciativy národních států a mezinárodních vládních a nevládních organizací jsou dlouhodobě směřovány k dosažení takové úrovně schopnosti doručení nutné pomoci obětem...

Uložiť na porovnanie

Praktický průvodce studiem na vysoké škole

naučné, 2015

2015. Předkládaná příručka je základním informačním zdrojem pro nastávající studenty vysokých škol, průvodcem po vysokoškolském prostředí v ČR a přehledem vědomostí, znalostí i...

Uložiť na porovnanie

Obchodní korporace a jejich přeměny

naučné, 2014

2015. Předkládaná odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních témat současnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový právní předpis – zákon...

Uložiť na porovnanie

Marketingové řízení místního rozvoje

Monografie zobecňuje konkrétní poznatky a zkušenosti z projektu Partnerství pro místní rozvoj, jehož nositelem je Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání...

Uložiť na porovnanie

Kriminalistika

2016

Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považují studenty, kteří se s...

Uložiť na porovnanie

Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa-Právni - Karel Schelle; Jaromír Tauchen

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela...

Uložiť na porovnanie

Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní-Právo po - Karel Schelle; Jaromír Tauchen

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela...

Uložiť na porovnanie

Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra-Prob

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela...

Uložiť na porovnanie

Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra-Prob

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela...

Uložiť na porovnanie

Právní aspekty financování regionů soudržnosti

Regionální politika je jednou z nejvýznamnějších aktivit Evropské unie. Základy regionální politiky je možné naleznout již ve smlouvě o založení Evropského společenství roku...

Uložiť na porovnanie

Marketingové řízení místního rozvoje

naučné, 2016

2016. Monografie zobecňuje konkrétní poznatky a zk

Uložiť na porovnanie

Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu

Monografie se věnuje období studené války a seznamuje s vývojem některých vybraných států. Dále se věnuje vybraným dlouhodobým konfliktům ve světě. Publikace je zdrojem...

Uložiť na porovnanie

Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela...

Uložiť na porovnanie

Management organizace a management destinace

Monografie se věnuje specifikům managementu organizace a managementu destinace. Obě oblasti mají mnoho společného, ale stejně významné jsou i jejich odlišnosti. Management...

Uložiť na porovnanie

Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu

Monografie se věnuje období studené války a seznamuje s vývojem některých vybraných států. Dále se věnuje vybraným dlouhodobým konfliktům ve světě. Publikace je zdrojem...

Uložiť na porovnanie

Právní aspekty financování regionů soudržnosti

2016

Regionální politika je jednou z nejvýznamnějších aktivit Evropské unie. Základy regionální politiky je možné naleznout již ve smlouvě o založení Evropského společenství roku...

Uložiť na porovnanie

Právní prostředí podnikatele

beletria, 2014

Odborná publikace je věnována základnímu právnímu prostředí, ve kterém se podnikatel pohybuje. Poskytuje náhled na obchodní korporace včetně evropských, zahrnuje stěžejní právní...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 236 produktov
1 2 3 4 5...8

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy