Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (11)Ústava (Platón) CZ

2017

2017. Významný antický filozof rozvíjí vlastní ko

Uložiť na porovnanie

Kritika soudnosti - I. Kant

naučné, 2015

Kantova Kritika soudnosti (1790) představuje základní spis moderní filosofie umění. Důraz je v ní kladen na svébytnost estetických soudů, jež nepodléhají ani kritériu morálky,...

Uložiť na porovnanie

Schéma masové kultury - W. Adorno Theodore, Max Horkheimer

2009

2009. Adornova stať „Schéma masové kultury“ byla

Uložiť na porovnanie

Základy metafyziky mravů

naučné, 2014

2014. Základní spis Kantovy praktické filosofie. A

Uložiť na porovnanie

Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna

2017

Charles Hartshorne 18972000 je vedle Alfreda N. Whiteheada nesporně nejvýznamnějším procesuálním filosofem dvacátého století. Jeho zájmem byl především filosofický pojem Boha,...

Uložiť na porovnanie

Filosofie střední cesty - Nágardžuna

V novém, přepracovaném a rozšířeném vydání vychází již klasická monografie profesora Nakonečného o osobnostní psychologii, jednom z nejdůležitějších oborů psychologických věd....

Uložiť na porovnanie

Struktura vědeckých revolucí - S. Kuhn T.

naučné, 1997

Autor Thomas S. Kuhn bol jedným z najvplyvnejších mysliteľov druhej polovice dvadsiateho storočia. Jeho Štruktúra vedeckých revolúcií, v ktorej vypustil do sveta slovo...

Uložiť na porovnanie

Rozprava o metodě - René Descartes

2016

Rozprava o metodě byla vydána roku 1637 v Leidenu jako předmluva ke třem spisům, v nichž Descartes vykládá své matematické a přírodně filosofické názory Dioptrika, Meteory a...

Uložiť na porovnanie

Přednášky o Kantově politické filosofii - Hannah Arendtová

beletria, 2003

Publikace je určena všem zájemcům o reologii. Tato moderní materiálová věda, jejíž název je odvozen z řeckého panta rei = vše teče, po úspěších ve stavebnictví, strojírenském a...

Uložiť na porovnanie

Literárněvědné studie - Walter Benjamin

2009

Přibližně 15% všech úmrtí v ČR probíhá náhle, bez varovných klinických příznaků. S touto problematikou se lze setkat ve všech věkových skupinách, ale s rozličnou etiologií....

Uložiť na porovnanie

Teoretické pasáže - Walter Benjamin

naučné, 2011

Knihu Teoretické pasáže (Walter Benjamin) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Dějiny náboženského myšlení II - Mircea Eliade

naučné, 2014

Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad...

Uložiť na porovnanie

Bytí a nicota / Etre et le néant

2006

Knihu Bytí a nicota / Etre et le néant (J.-P. Sartre) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Filosofické zkoumání svobody - F.W.J. Schelling

beletria, 2010

Publikace Psychické deprivace v dětství J. Langmeiera a Z. Matějčka zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 značný ohlas. Průlomová práce, ve které autoři citují díla...

Uložiť na porovnanie

Logická zkoumání a Základy Aritmetiky - Frege, G.

ezoterika, 2012

Knihu Logická zkoumání a Základy Aritmetiky (G. Frege) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Spinoza - Praktická filosofie

naučné, 2016

Rozborem Spinozových základních myšlenek Deleuze ukazuje, že filosofie není abstrakcí odtrženou od každodenního světa, ale že je sama o sobě vždy už praxí a způsobem života. V...

Uložiť na porovnanie

Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování)

2017. V této knize si Eliade klade otázky po smys

Uložiť na porovnanie

Dioptrika - René Descartes

2011

Další z „esejů“ z Rozpravy o metodě, v němž Descartes předvádí svou metodu na nauce o světle, zvláště pak na objevu zákonu lomu světla a jeho důsledcích. Francouzko-česky, s...

Uložiť na porovnanie

Pojmopis - G. Frege

ezoterika, 2012

Knihu Pojmopis (G. Frege) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Pojem politična - Carl Schmitt

beletria, 2013

2017. Autor vycházející z pozice právního normati

Uložiť na porovnanie

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I - J. S. Mill

naučné, 2016

2016. První díl rozsáhlého výboru z Millova díla p

Uložiť na porovnanie

Německá klasická filosofie I (Wolfgang Röd) CZ

První svazek nesoucí podnázev od Kanta k Schopenhauerovi, představuje Kantovo přelomové dílo ve všech jeho aspektech. Další část knihy je věnována bohatému působení Kantovy...

Uložiť na porovnanie

Dialog, etika a politika (eseje k raným a středním Platónovým dialogům)

naučné, 2014

Kniha Dialog, etika a politika vznikala v průběhu patnácti let. Je rozdělena do tří tematických okruhů (dialog, etika a politika) a její jádro tvoří studie k tzv. raným a...

Uložiť na porovnanie

O duchu zákonů II - Charles Louis de Montesquieu

beletria, 2016

Druhý diel tohto zásadného spisu dejín politickej filozofie a politickej sociológie nebol doteraz nikdy do češtiny preložený, hoci 2-zväzkové dielo tvorí jednoliaty...

Uložiť na porovnanie

Pacidius

Pacidius Philalethi je filosofický dialog „pojednávající o povaze změny a kontinua, nakolik jsou přítomné v pohybu“ složený more socratico v říjnu 1976 během plavby z Anglie do...

Uložiť na porovnanie

Původ uměleckého díla - Martin Heidegger

2016

Umělecké dílo je zvláštní věc. Přichází na světlo světa díky umělci. Ten je však umělcem právě skrze dílo. Obojí, dílo i umělec má svůj původ v umění. Kde jinde však hledat...

Uložiť na porovnanie

Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky - Michael Hanke

beletria, 2016

Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum původních textů, jejich rekonstrukce prostředky...

Uložiť na porovnanie

Německá klasická filosofie I

2016

První svazek nesoucí podnázev od Kanta k Schopenhauerovi, představuje Kantovo přelomové dílo ve všech jeho aspektech. Další část knihy je věnována bohatému působení Kantovy...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 350 produktov
1 2 3 4 5...12

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy