Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (161)Planéta, na ktorej žijeme

2015

Publikácia ponúka prehľad geovedných poznatkov, ktoré sú užitočné pre pochopenie poznania dnešného sveta. Kniha je rozdelená do štyroch tematických celkov s doslovom, ktorý je...

Uložiť na porovnanie

Lavíny v horstvách Slovenska - Ladislav Milan

naučné, 2006

Publikácia je zameraná na podmienky a problematiku lavín v slovenských horstvách. Niektoré uvedené poznatky a názory celkom nekorešpondujú s poznatkami v odbornej zahraničnej...

Uložiť na porovnanie

Spytovali ste sa - Sibyla Mislovičová; Iveta Vančová Ed.

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedeckopopularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia v r....

Uložiť na porovnanie

Encyclopaedia Beliana 8

naučné, 2017

Slovenská akadémia vied vydáva ďalší - ôsmy zväzok Encyclopaedie Beliany, ktorá prináša viac ako 4 200 hesiel z rôznych oblastí v abecednom poradí od hesla Kalhana ( meno...

Uložiť na porovnanie

Prekladový anglicko-slovenský frazeologický slovník - Pavol Kvetko

Prvý Anglickoslovenský frazeologický slovník vyšiel pred tridsiatimi rokmi Kvetko, 1984. Keďže anglická slovná zásoba a frazeológia ako jej súčasť sa mení a v posledných rokoch...

Uložiť na porovnanie

Máme dieťa s autizmom

beletria, 2016

Celosvetové údaje o náraste autizmu za posledné desaťročia sú alarmujúce. Výskyt jedného dieťaťa s autizmom do veku 8 rokov na 100 detí daného veku prisudzuje tomuto ochoreniu...

Uložiť na porovnanie

Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu - kolektív autorov

2017

Frekvenčný slovník slovenčiny vychádza po takmer 50 rokoch od prvého vydania slovníka tohto typu na Slovensku (Jozef Mistrík: Frekvencia slov v slovenčine. Bratislava:...

Uložiť na porovnanie

Bezpečnosť ako kategória - Lasicová Jana

beletria, 2012

Snahou autorov bolo spracovať a priblížiť čitateľom najmä koncept bezpečnosti, zdôrazniť šírku problematiky a nutnosť, prečo je potrebné zaoberať sa touto agendou aj z...

Uložiť na porovnanie

Slovník súčasného slovenského jazyka hl - Alexandra Jarošová

naučné, 2011

V druhom zväzku (H - L) slovníka súčasného slovenského jazyka nájde používateľ na 1088 stranách informácie o 25418 heslových slovách: - výklad významu, - gramatickú...

Uložiť na porovnanie

Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory - Marián Zouhar

beletria, 2008

Logika sa zaoberá metódami, ktorých pomocou možno odlíšiť platné a neplatné argumenty. Vytvára a študuje formálne jazyky, do ktorých sa dajú argumenty z prirodzených jazykov...

Uložiť na porovnanie

Geomorfologická katéna - Ján Urbánek

naučné, 2009

Táto práca venuje pozornosť dolinám prvého rádu a svahom, resp. chrbtom medzi nimi. Študuje ich v rámci časopriestorového hierarchického systému, ktorý sa skladá z troch...

Uložiť na porovnanie

Slovník slovných spojení - Podstatné mená - Peter Ďurčo; Daniela Majchráková

2017

Kniha: Slovník slovných spojení - Podstatné mená : 9788022416122 máte teraz možnosť kúpiť na Literama.sk.

Uložiť na porovnanie

Vesmír vo vrecku

2017

Ďalšia obrazová publikácia o Vesmíre a kvetinách od známeho astronóma, cestovateľa a fotografa RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc.. Knihu venuje svojmu synovi Jankovi a členom...

Uložiť na porovnanie

Jazykovedné štúdie XXX - Pavol Žigo - 2013

naučné, 2013

Pri príležitosti 25. výročia smrti prof. Jána Oravca si pracovníci Katedry slovenského jazyka. Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta...

Uložiť na porovnanie

Krátky slovník slovenského jazyka

60% (Priemerný)2 recenzie

naučné, 2003

Krátky slovník slovenského jazyka Knižný slovník. Slovenský jazyk. Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje...

Uložiť na porovnanie

Stručný etymologický slovník slovenčiny

100% (Perfektný)2 recenzie

slovníky, 2016

Posledné 3 ks. Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z...

Uložiť na porovnanie

Synonymický slovník slovenčiny

naučné, 2004

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová...

Uložiť na porovnanie

Sociálna patológia - Ondrejkovič a kolektív

beletria, 2009

Práca sa zaoberá rozborom aktuálnych inštitútov sociálnej patológie a v treťom prepracovanom a aktualizovanom vydaní prináša nové vedecké pohľady na skúmanú problematiku....

Uložiť na porovnanie

Slovensko v 20. storočí 4. zv., SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 -1945

beletria, 2015

Štvrtý zväzok edície Slovensko v 20. storočí mapuje jedno z najdramatickejších a najkontroverznejších období moderných slovenských dejín, ktoré na jednej strane znamenalo...

Uložiť na porovnanie

Nepriateľ zvnútra - Tatiana Bužeková

naučné, 2010

Témou knihy je bádanie bosoráctva z perspektívy kognitívnej antropológie. Spoločenskí vedci sa snažili vysvetliť čarodejníctvo/bosoráctvo v rámci rôznych teórií, psychologické...

Uložiť na porovnanie

Akupresúra - Jozef Šmirala, Jozef Šmirala jr.

naučné, 2011

Akupresúra je dar, ktorý má veľa výhod. Pomáha pri bolesti a mnohých poruchách zdravia, a pritom nezaťažuje organizmus cudzími látkami a nemá nijaké nepriaznivé vedľajšie...

Uložiť na porovnanie

Encyclopaedia Beliana 7. zväzok - Kolektív

100% (Perfektný)1 recenzia

naučné, 2013

Encyclopaedia Beliana je dvanásťzväzková všeobecná slovenská encyklopédia, ktorá obsahuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. Ponúka vyše 7 000 hesiel, stovky...

Uložiť na porovnanie

Slovník súčasného slovenského jazyka M-N kolektiv autorov

naučné, 2016

Slovník súčasného slovenského jazyka M – N je významný výsledok základného výskumu slovenskej jazykovedy v rámci nosného smeru Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorým je...

Uložiť na porovnanie

Onkológia - Juraj Kaušitz, Čestmír Altaner

naučné, 2004

Monografia je určená pre študentov, lekárov, prírodovedcov a ostatnú odbornú vedeckú pospolitosť. Pre špecializovaných onkológov je len úvodom do ďalšieho štúdia ich vlastnej...

Uložiť na porovnanie

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I

naučné, 1995

V spoločnosti. kde dominujú informácie. ich prehľadnosť a dostupnosť prežíva svoju konjuktúru i encyklopedická literatúra. Sumarizuje. triedi a sprostredkúva poznatky z rôznych...

Uložiť na porovnanie

Cicavce Slovenska - Krištofík Ján

70% (Veľmi dobrý)1 recenzia

naučné, 2012

Autori diela Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana sumarizujú stav poznatkov o cicavcoch na Slovensku, predovšetkým o ich súčasnom rozšírení v porovnaní s...

Uložiť na porovnanie

M ýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku

Touto prácou reagujem na často opakované tvrdenia o údajnej degradujúcej kvalite prekladateľskej a tlmočníckej práce a rovnako upadajúcom postavení prekladateľa a tlmočníka. Jej...

Uložiť na porovnanie

Flóra Slovenska VI/3

100% (Perfektný)1 recenzia

naučné, 2012

Flóra Slovenska VI/3 obsahuje taxonomicko-chorologické spracovanie radu Caryophyllates (1. časť), s čeľdami Cactaceae, Phytolaccaceae, Aizoaceae, Nyctaginaceae, Portulacaceae...

Uložiť na porovnanie

Výskum v ošetrovateľstve - Krok za krokom 1. časť Ľubica Ilievová

Táto učebnica má slúžiť pri štúdiu výskumu a tvorbe záverečnej práci počas zimného semestra v druhom ročníku štúdia na FZ a SP Trnavskej univerzity v Trnave. Študenti sa v nej...

Uložiť na porovnanie

Colour Atlas of Cyanophytes - František Hindák

naučné, 2008

Publikácia nadväzuje na slovenské vydanie knihy Fotografický atlas mikroskopických siníc, VEDA, Bratislava (Hindák 2001). Na 805 farebných fotografiách sa prezentuje 269 druhov...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 396 produktov
1 2 3 4 5...14

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy