Na Heureke využívame personalizáciu a cielenú reklamu. Na základe vášho správania na Heureke personalizujeme jej obsah. Kliknutím na „Rozumiem“ alebo inam súhlasíte aj s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na ďalších weboch. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete vypnúť v nastaveniach prehliadača. Viac

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.skZákon o obecnom zriadení – Komentár - Tekeli Jozef, Hoffmann Marian

97% (Perfektný)1 recenzia

naučné, 2014, Jozef Tekeli, Marian Hoffmann

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne...

Uložiť na porovnanie

Neposedné predškolské kurikulum - Pupala Branislav, Kaščák Ondrej

naučné, 2014, Branislav Pupala, Ondrej Kaščá

Publikácia v sebe spája dve zásadné skúsenosti autorov z posledných rokov. Tou prvou sú návštevy mnohých krajín, v rámci ktorých poznávali tradície a podoby predškolského...

Uložiť na porovnanie

E-shop od nápadu po úspech Martin Krupa

100% (Perfektný)1 recenzia

2018, Martin Krupa

Nakupovanie prostredníctvom internetu je dlhodobo na vzostupe a možno predpokladať, že počet kupujúcich, ako aj predávajúcich bude naďalej rásť. Do dnešného dňa…

Uložiť na porovnanie

Repetitórium z občianskeho práva hmotného Denisa Dulaková, Anton Dulak

2018, Denisa Dulaková, Anton Dulak

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť...

Uložiť na porovnanie

Subjektívna stránka trestného činu

2018, Remig Kubička

Cieľom publikácie je podať komplexný rozbor problematiky súvisiacej so subjektívnou stránkou trestného činu v rozsahu odvoditeľnom z Trestného zákona. Po charakteristike...

Uložiť na porovnanie

Zákonník práce - komentár

beletria, 2014, Kolektív autorov

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Uložiť na porovnanie

Obchodný zákonník - Veľký komentár I. a II. Zväzok - Oľga Ovečková

naučné, 2017, Oľga Ovečková

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad us…

Uložiť na porovnanie

Civilný mimosporový poriadok - komentár - Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

naučné, 2016, Andrea Andrášiová

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často...

Uložiť na porovnanie

Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike Andrea Erdősová

naučné, 2016, Andrea Erdősová

Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým biotechnológiám a modernej medicíne. Nastoľuje tak odborne aj...

Uložiť na porovnanie

Přehled judikatury. Směnečná judikatura - Kovařík, Zdeněk

beletria, 2010, Kovařík Zdeněk

Cenná pomůcka zejména pro soudce, advokáty, pracovníky bank a pojišťoven i podnikatele. Shrnuje rozhodnutí soudů ve věcech formy směnky, přijetí směnky, blankosměnky, otázky...

Uložiť na porovnanie

Repetitórium trestného práva - Ivor Jaroslav, Záhora Jozef

beletria, 2017, Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce...

Uložiť na porovnanie

Didaktika

naučné, 2014, Ivan Turek

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné...

Uložiť na porovnanie

Medzinárodné financie - Hussam Musa

naučné, 2017, Hussam Musa

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a fungovanie mechanizmu medzinárodných finančných...

Uložiť na porovnanie

Manažérska ekonomika

2017, Ján Papula

Aj vy máte veľké a nevšedné očakávania od ekonomiky? Ak áno, tak práve manažérska ekonomika predstavuje veľmi veľkú podporu dosiahnutia týchto očakávaní. Kniha ,,Manažérska...

Uložiť na porovnanie

Ústavné právo

80% (Veľmi dobrý)1 recenzia

2016, Daniel Krošlák

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok...

Uložiť na porovnanie

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

2018, Marián Ďurana, Diana Treščákov

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie....

Uložiť na porovnanie

Nov é rozhrania spoločnosti a ekonómie - Peter Staněk; Pavlína Ivanová; Vanda Vašková

2018, Peter Staněk, Pavlína Ivanová,

Kam smeruje vývoj ľudskej spoločnosti? Závažné otázky ohľadom budúcnosti sveta sú predmetom búrlivých diskusií. Každému je však už teraz jasné, že vývoj prebiehajúci nezvyčajne...

Uložiť na porovnanie

Ekonómia - 2. vydanie - Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová

2015, Judita Táncošová, Monika Hudák

Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj...

Uložiť na porovnanie

Správny súdny poriadok - komentár

naučné, 2016, Ida Hanzelová, Ivan Rumana, In

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často...

Uložiť na porovnanie

Obchodný manažment

naučné, 2016, Viera Čihovská, Monika Matušov

2016. Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé...

Uložiť na porovnanie

Hľadanie novej reality - Peter Staněk; Pavlína Ivanová; Iveta Pauhofová

2018, Peter Staněk

Dynamický rozvoj robotických technológií, umelej inteligencie, vlastnej výroby i spotreby mení všetky úrovne fungovania spoločnosti. Čo nás čaká za bránami dneška a ako sa...

Uložiť na porovnanie

Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár

beletria, 2016, Juraj Tkáč

Rekodifikácia verejného obstarávania - prvý veľký komentár k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na slovenskom knižnom trhu.Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom...

Uložiť na porovnanie

Notársky poriadok - komentár

beletria, 2017, Jozef Farkašovský

V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 3231992 Zb. o notároch a notárskej činnosti Notársky poriadok v znení neskorších predpisov. Tento komentár bol vypracovaný na...

Uložiť na porovnanie

Ako začať a úspešne podnikať

2018, Jozef Papula

Vstúpiť do podnikania s odvahou a motiváciou vo väcšine prípadov nepostačuje. Snáď najdôležitejšou pri podnikaní je vízia o budúcnosti podniku, ktorá v sebe ukrýva odpovede na...

Uložiť na porovnanie

Analýzy na akciových trhoch

2016, Božena Chovancová, Peter Árend

Autori publikácie detailnejšie preskúmavajú vplyv jednotlivých faktorov na akciové trhy a nové tendencie, ktoré v posledných dvoch desaťročiach priniesli významné zmeny. Ich...

Uložiť na porovnanie

Z ákon o správcoch bytových domov - komentár - Milan Budjač; Lukáš Šurín

naučné, 2017, Lukáš Šurín

Zákon o správcoch bytových domov schválený v roku 2015 predstavuje vstupnú bránu do kvalitatívne nového výkonu správy bytových domov. Prijatie zákona o správcoch bytových...

Uložiť na porovnanie

Civilný sporový poriadok

naučné, 2015

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Uložiť na porovnanie

Základy metódy projektového riadenia PRINCE2

2016, Colin Bentley

Dvojjazyčný manuál Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky PRINCE2 na slovenskom...

Uložiť na porovnanie

Podnikanie a podnikateľské myslenie II.

naučné, 2016, Ján Papula

V publikácii venujú autori hlavnú pozornosť podpore strategického myslenia podnikateľov, myslenia na budúcnosť, myslenia s predstihom a myslenia na vytváranie pozícií, ktoré...

Uložiť na porovnanie

Agentúrne zamestnávanie

2015, Andrea Olšovská, Simona Schusz

Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 1224 produktov
1 2 3 4 5...41

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy