Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (161)Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania - Horváth Edmund

naučné, 2017

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania. Výber obsahuje publikované aj...

Uložiť na porovnanie

Obchodný zákonník - Veľký komentár I. a II. Zväzok - Oľga Ovečková

naučné, 2017

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad ustanovení...

Uložiť na porovnanie

Repetitórium trestného práva - Ivor Jaroslav, Záhora Jozef

2018

3. vydanie Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...

Uložiť na porovnanie

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

2018

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych dopadov na život človeka, no zároveň rafinovane útočí na...

Uložiť na porovnanie

Didaktika - Turek Ivan

85% (Perfektný)4 recenzie

naučné, 2014

Táto praktická publikácia je určená hlavne pre učiteľov základných a stredných škôl, no využiť ju môžu aj študenti pedagogických odborov pri príprave na skúšky. Už tretie...

Uložiť na porovnanie

Manažment finančných rizík podniku + CD - Peter Markovič a kolektív

naučné, 2007

Monografia renomovaného autorského kolektívu vznikla ako výstup riešenia viacerých úloh, najmä však úlohy „Finančné a ekonomické aspekty podnikania slovenských podnikov po...

Uložiť na porovnanie

Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku

2018

Vysokoškolská učebnica sústreďuje pozornosť na vybrané problémy finančnej a ekonomickej analýzy obchodného podniku ako na veľmi užitočné a v praxi využívané po…

Uložiť na porovnanie

Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár

beletria, 2016

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ (ktoré...

Uložiť na porovnanie

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy - Jozef Vozár; Katarína Ficová; Peter Kerecman; Ivan

naučné, 2015

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a...

Uložiť na porovnanie

Správny súdny poriadok - komentár

naučné, 2016

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často...

Uložiť na porovnanie

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I, 2.vydanie

beletria, 2016

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku...

Uložiť na porovnanie

Civilný sporový poriadok - komentár - Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

naučné, 2015

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k...

Uložiť na porovnanie

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi + CD - Ľubomír Púček, Alica Zamišková

2015

Praktická príručka má dve časti. Prvú tvorí prehľad postupov a pravidiel pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO a podlimitných zákaziek, vrátane elektronického trhoviska....

Uložiť na porovnanie

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

2016

Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v...

Uložiť na porovnanie

Akcionářské dohody

2017

Kristián Csach ; Bohumil Havel Wolters Kluwer 2017 Kniha, čeština

Uložiť na porovnanie

Zákon o správcoch - komentár

beletria, 2017

Vydavateľstvo Wolters Kluwer na knižný trh prináša ďalší komentár, a to hneď k dvom dôležitým predpisom konkurzného práva – k zákonu č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení...

Uložiť na porovnanie

Trestné právo procesné II (Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

100% (Perfektný)1 recenzia

beletria, 2017

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností...

Uložiť na porovnanie

Pracovné právo v poznámkach s príkladmi

80% (Veľmi dobrý)1 recenzia

2017

Cieľom druhého vydania publikácie Pracovné právo v poznámkach s príkladmi je prispieť didakticko-praktickým prístupom k výučbe pracovného práva a k ucelenému výkladu jeho...

Uložiť na porovnanie

Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

100% (Perfektný)1 recenzia

naučné, 2016

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

Uložiť na porovnanie

Marketing

beletria, 2017

Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom...

Uložiť na porovnanie

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679/EU - Praktický komentář

naučné, 2017

Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které kromě zvýšené...

Uložiť na porovnanie

Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva

2017

Keď sa na slovenskom knižnom trhu objaví publikácia z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právom vždy vzbudí pozornosť čitateľov, ktorí sa pracovnoprávnym vzťahom profesionálne...

Uložiť na porovnanie

Zákon o mediácii - Komentár - Budjač Milan a kolektív

naučné, 2014

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob...

Uložiť na porovnanie

Ekonómia - Táncošová Judita a kolektív

2015

Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj...

Uložiť na porovnanie

Sprievodca miestnou samosprávou - Briestenský Ladislav

naučné, 2014

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom...

Uložiť na porovnanie

Súdny preklad a tmočenie - Hrehovčík Teodor, Bázlik Miroslav

beletria, 2014

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. Obsahuje možné riešenia prekladov...

Uložiť na porovnanie

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe

100% (Perfektný)1 recenzia

beletria, 2016

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je...

Uložiť na porovnanie

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár - Budjač Milan, Gibaľová Janka, Straka Peter, Lazíková Jarmila

naučné, 2017

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových...

Uložiť na porovnanie

Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov Róbert Jakubáč; Zdenko Jakubáč

2018

Relatívna neplatnosť právnych úkonov, (ne)platnosť právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch, dôsledky neplatnosti právnych úkonov a posudzovanie (ne)platnosti právnych...

Uložiť na porovnanie

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra - Veverková Konečná Ingrid

naučné, 2015

Druhé aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 1280 produktov
1 2 3 4 5...43

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy