Civilný sporový, Civilný mimosporový a Správny súdny poriadok

100 %
Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnené o komentáre, judikáty a príklady z praxe Všetky tri zákony v úplnom znení po novele sú...
14 €
Doprava 3,35 €,Na sklade
Doporučená ponuka Najlacnejšie knihy

Najlepšia ponuka

Do obchodu
Zoradiť:

Najlacnejšie ponuky (13)

Do týždňa • 1 variant3,88 €25 855 neoverených recenziíĎalšie informácie
Na sklade • 1 variant2,29 €95 % • 147 recenziíĎalšie informácie
Na sklade • 1 variantDarček3,35 €90 % • 4 749 recenziíĎalšie informácie
Na sklade • 1 variantDarček3,35 €187 neoverených recenziíĎalšie informácie
Na sklade • 1 variant2,29 €1 747 recenziíĎalšie informácie
Do týždňa • 1 variant2,99 €97 % • 4 971 recenziíĎalšie informácie
Do týždňa • 1 variant2,48 €726 recenziíĎalšie informácie
Dostupné od 19. 7.2,29 €98 % • 19 932 recenziíShop roka '23 - VíťazĎalšie informácie
Na sklade • 1 variant2,99 €6 neoverených recenziíĎalšie informácie
Do 3 dní • 1 variant1,99 €99 % • 9 287 recenziíShop roka '23 - FinalistaĎalšie informácie
Na sklade • 1 variant2,27 €98 % • 24 551 recenziíShop roka '23 - VíťazĎalšie informácie
Na sklade • 1 variant2,4 €90 % • 188 325 recenziíShop roka '23 - FinalistaĎalšie informácie
Na sklade • 1 variant5 €88 neoverených recenziíĎalšie informácie

Popis produktu

Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnené o komentáre, judikáty a príklady z praxe Všetky tri zákony v úplnom znení po novele sú...

Parametre produktu

Výrobca
Autor
Kolektív autorov
Žáner
naučné
Počet strán
460
Rok vydania
2019

Recenzie

  Overený zákazník

  , zakúpené v preskoly.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  Písaná zrozumiteľne, kvalitny výklad a prehladnosť. Odporúčam širokej verejnosti.

Parametre produktu

Výrobca
Autor
Kolektív autorov
Žáner
naučné
Počet strán
460
Rok vydania
2019

Popis produktu

Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnené o komentáre, judikáty a príklady z praxe

Všetky tri zákony v úplnom znení po novele sú uvedené s rozsiahlym komentárom, judikátmi a príkladmi z praxe pre lepšie porozumenie a praktické využitie.

Všetko v prehľadnej podobe a s vyznačenými legislatívnymi zmenami pre ľahšiu orientáciu.

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša odbornú publikáciu venujúcu sa oblasti procesného práva, ktorá obsahuje tri právne predpisy - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Tieto predpisy sú v praxi už viac ako tri roky a za toto obdobie parlament schválil niekoľko dôležitých zmien a tiež vzniklo niekoľko zaujímavých súdnych rozhodnutí.

Ku všetkým trom zákonom uvádzame komentáre obsahujúce vysvetlenia zmien po novelách, príklady z praxe a rozsiahlu judikatúru súdov. Zmeny sú prehľadne zvýraznené tak, aby sa v nich čitateľ čo najlepšie orientoval.

Publikácia je venovaná nielen širokej právnickej a advokátskej verejnosti, ale i študentom, pracovníkom vo verejnej správe, podnikateľom a občanom, ktorí sa môžu dostať do právneho sporu.

V publikácii nájdete úplné znenia po novele a upozornenie na zmenu v nasledujúcich zákonoch.

Legislatívne zmeny sú prehľadne vyznačené.

Úplné znenia zákona:

 • Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
 • Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
 • Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí spôsob elektronického doručovania písomností súdu, odklad vykonateľnosti rozhodnutia v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky, zabezpečenie prekladu podaní a dôkazov v inom ako štátnom jazyku, ktorý síce zabezpečí štát, ale trovy prekladu nehradí a na náhradu týchto trov sa použijú všeobecné ustanovenia zákonov.

Naše vydavateľstvo uverejňuje uvedenú problematiku v mnohých publikáciách. Dávame Vám do pozornosti napríklad naše mesačníky: PORADCA, ktorý sa venuje oblasti legislatívy formou komentovaných úplných znení zákonov, 1000 riešení vysvetľuje a aplikuje zákony v podnikateľskej praxi.

Civilný sporový poriadok - zákon č. 160/2015 Z. z.

Ostatná (posledná) novela zákona č. 350/2018 Z. z. účinná od 12. 12. 2018

Účelom novely zákona je zabezpečiť odklad vykonateľnosti rozhodnutia v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky, ak existuje objektívna pochybnosť o zákonnosti takéhoto rozhodnutia, vyjadrená naplnením zákonných dôvodov na podanie dovolania či dovolania generálneho prokurátora a ak povinnému výkonom exekúcie hrozí výrazný zásah do jeho majetku, a tým zvýšiť právnu istotu žalovaných v takýchto konaniach....

Novela zákona č. 87/2017 Z. z. účinná od 1. 5. 2017

Podľa Občianskeho súdneho poriadku, ktorý bol účinný do 30. júna 2016, mali účastníci občianskeho súdneho konania právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú, pričom súd bol povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Zároveň trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumie, platil štát....

Civilný mimosporový poriadok - zákon č. 161/2015 Z. z.

Ostatná (posledná) novela zákona č. 137/2019 Z. z. účinná od 1. 6. 2019

Cieľom novely zákona je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.

Legislatívna zmena vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť životy maloletých detí a konať v súlade s ich najlepším záujmom a presvedčením......

Správny súdny poriadok - zákon č. 162/2015 Z. z

Ostatná (posledná) novela zákona č. 344/2018 Z. z. účinná od 1. 1. 2019

Novelou zákona o politických stranách a politických hnutiach sa doplnil § 390 Správneho súdneho poriadku (Konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany) o nové znenie ods. 2, ktoré zaväzuje správny súd, aby v prípade, ako rozhodne o rozpustení politickej strany, súčasťou jeho rozsudku bolo aj konštatovanie, že rozpustenie politickej strany je po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozsudku pre osobu, ktorá bola počas prípravy stanov alebo programu politickej strany pokiaľ obsah niektorého z týchto dokumentov, bol dôvodom na rozpustenie politickej strany alebo počas obdobia keď dochádzalo k činnosti, ktorá bola dôvodom na rozpustenie politickej strany, prekážkou pre možnosť byť členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany a pre možnosť byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu v akejkoľvek inej politickej strane.

Pre uľahčenie identifikácie osôb, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie definované v § 390 ods. 2 ministerstvom vnútra pri registrácii nových politických strán sa ustanovilo, aby súčasťou rozsudku, ktorým sa vysloví rozpustenie politickej strany bol aj zoznam osôb, ktorých sa týka toto obmedzenie.....

Novela zákona č. 88/2018 Z. z. účinná od 1. 5. 2017

Podľa Občianskeho súdneho poriadku, ktorý bol účinný do 30. júna 2016, mali účastníci občianskeho súdneho konania právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú, pričom súd bol povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Zároveň trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumie, platil štát.

Pozrite sa, kde môžete produkt kúpiť:

Na sklade • 1 variantDarček3,35 €90 % • 4 749 recenziíĎalšie informácie
Na sklade • 1 variant2,29 €1 747 recenziíĎalšie informácie
Do 3 dní • 1 variant1,99 €99 % • 9 287 recenziíShop roka '23 - FinalistaĎalšie informácie
Na sklade • 1 variant2,27 €98 % • 24 551 recenziíShop roka '23 - VíťazĎalšie informácie

Chýba alebo je nepravdivý niektorý dôležitý parameter? Uvedené informácie sú len orientačné, pred nákupom vo vybranom obchode odporúčame overiť, že predávaný model má kľúčové vlastnosti podľa vašich požiadaviek. Aj keď sa snažíme o maximálnu presnosť informácií, bohužiaľ nemôžeme zaručiť 100% správnosť. Ceny produktov sú vrátane DPH.

Hodnotenia produktu

1zákazník odporúča produkt
0zákazníkov neodporúča produkt
100 %
priemer z 1 hodnotení
5
1 ×
4
0 ×
3
0 ×
2
0 ×
1
0 ×

  Overený zákazník

  , zakúpené v preskoly.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  Písaná zrozumiteľne, kvalitny výklad a prehladnosť. Odporúčam širokej verejnosti.